Hjärtkliniken

Anna Norhammar

anna.norhammar@ki.se
Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Norhammar, är adjungerad professor i kardiologi 2019 vid Karolinska Institutet, Enheten för kardiologi, finansierad av Capio S:t Görans sjukhus. Disputerade 2003. Trippelspecialist (internmedicin, kardiologi, klinisk fysiologi utbildad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna). FESC. Forskningsområdet är kliniskt med interventionsstudier, fall-kontroll och registerstudier framförallt inom området hjärtsjukdom vid diabetes. Medlem i SEPHIA arbetsgrupp sen 2017 och i Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp Preventiv kardiologi/Levnadsvanegruppen vid SLS från 2014.