Arbetsgruppen

Mattias Ekström (ordförande) 
mattias.ekstrom@sll.se

Claes Held 
Kardiologiska kliniken
Akademiska sjukhuset
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
E-mail: Claes.Held@ucr.uu.se
 
Lars Svennberg 
VO kardiologi, Region Gävleborg

Förtroendeuppdrag: styrelsemedlem i kardiologföreningen, Lipidföreningen och arbetsgruppen för kardiogenetik i Swedeheart.
E-mail: lars.svennberg@lg.se

Jessica Persson
Thoraxcentrum
Blekingesjukhuset, Karlskrona
E-mail: jessica.7.persson@gmail.com
 
Catrin Edström Plüss
Hjärtkliniken
Danderyds sjukhus
E-mail: catrine.edstrom-pluss@ds.se
  
Annica Ravn-Fischer
Kardiologen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-mail: annica.ravn-fischer@vgregion.se
 
Anna Norhammar
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail: anna.norhammar@ki.se
  
Anna Egerstedt (Webbansvarig)
Skånes universitetssjukhus Malmö
E-mail: Anna.Egerstedt@skane.se