Arbetsgruppen

Bedriver forskning inom hypertoni-hjärsvikt samt prevention. Förtroendeuppdrag: medlem i SEPHIAs arbetsgrupp i Nationella Arbetsgruppen för sekundärprevention (NAG).

Mattias Ekström

Ordförande
mattias.ekstrom@regionstockholm.se
ÖL hjärtkliniken Danderyds sjukhus med medicinskt ledningsansvarig för avd samt hjärtrehabilitering och sekundärprevention
Förtroendeuppdrag: styrelsemedlem i kardiologföreningen, Lipidföreningen och arbetsgruppen för kardiogenetik i Swedeheart

Lars Svennberg

lars.svennberg@regiongavleborg.se
VO Kardiologi, Region Gävleborg
Medicinkliniken

Anna Egerstedt

Webbansvarig
Anna.Egerstedt@skane.se
Skånes universitetssjukhus
Medlem i styrelsen för kardiologföreningen, styrelsen för Lipidföreningen och arbetsgruppen för kardiogenetik i Swedeheart

Claes Held

Claes.Held@ucr.uu.se
Region Uppsala
Thoraxcentrum

Jessica Persson

jessica.persson@regionblekinge.se
Blekingesjukhuset, Karlskrona
Hjärtkliniken

Anna Norhammar

anna.norhammar@ki.se
Karolinska Universitetssjukhuset