Aktiviteter/information

Arbetsgruppens uppdrag är:

  • Att utveckla och bevaka området preventiv kardiologi med fokus på levnadsvanor
  • Att, gällande preventiv kardiologi,
  • Ge förslag till, och medverka i, symposier på nationell och internationell nivå
  • Stödja kompetensutveckling avseende hälsosamma levnadsvanor

Aktiviteter under 2023

Aktiviteter under 2021–2022

Mattias Ekström skrev en artikel i Svensk Kardiologi (nr 4 2021) och sammanfattade där de nya och uppdaterade preventionsriktlinjerna från ESC 2021. 

Claes Held skrev en artikel i svensk Kardiologi (nr 3 2021) om Alkohol och hjärtkärlsjukdomar – skyddar ett glas vin om dagen våra hjärtsjuka? Artikeln blev även utgångspunkt för arbetsgruppens seminarium på Fortbildningsdagarna i februari 2022. Mattias Ekström, Claes Held och Annica Ravn-Fischer föreläste då om alkohol och hjärt-kärlsjukdom.

Claes Held deltog, för arbetsgruppens räkning, i ett seminarium i Almedalen den 5/7 2022 om ”Hur kan vi säkerställa att de nya riktlinjerna kring sekundärprevention efter kranskärlssjukdom gör större skillnad för de berörda patienterna?”

Arbetsgruppen organiserade en två dagars kurs i Preventiv kardiologi hösten 2019. Kursen blev mycket uppskattad av sina 47 deltagare varför arbetsgruppen beslutat att ha en ny kurs i Preventiv kardiologi den 20–21 oktober 2022 i Sigtuna.  Kursen är certifierad av LIPUS och riktas till ST-läkare i slutet av sin utbildning inom kardiologi eller internmedicin med speciellt intresse för kardiologi, samt kranskärlssköterskor och fysioterapeuter. Syftet är att deltagarna ska få en övergripande men ändå snabb genomgång av det nyaste som händer inom området Preventiv kardiologi, med fokus på aktuella riktlinjer, ny vetenskap från 2021 och vad som förväntas komma nytt under 2022.