Arbetsgruppen för PCI och klaffintervention

Svenska Kardiologföreningen skapade hösten 2008 en arbetsgrupp med namnet "PCI-gruppen". Sedan 2015 kallas den "Arbetsgruppen för PCI och klaffinterventioner". Gruppen fungerar som kontaktyta mellan Kardiologföreningen, området PCI och klaffinterventioner. Inom European Society of Cardiology (ESC) finns en underförening för PCI med namnet European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), som bland annat driver den stora Europeiska PCI konferensen EuroPCR (Paris Course on Revascularisation). Den svenska arbetsgruppen har på så vis en partner inom ESC.

Vi kommer att utveckla det Europeiska samarbetet med EAPCI och uppmanar redan nu alla interventionister i Sverige att gå med i EAPCI, vilket är gratis för medlemmar i Kardiologföreningen.

Arbetsgruppen anordnar årligen det svenska PCI-mötet i samband med Kardiovaskulära Vårmötet. De nationella PCI-kurserna arrangeras varje år på teman så som komplikationer, komplex PCI, STEMI, Intrakoronar diagnostik mfl. Vidare jobbar vi med att utforma och föreslå bidrag till nationella och internationella möten. Vi granskar, kommenterar nationella och internationella guidelines inom vårt område.

Nya svenska PCI-operatörer uppmanas att följa vårt utbildningsprogram och att delta i kurserna. Arbetsgruppen arrangerar en examination av PCI-operatörer när dessa bedöms ha uppnått kompetens motsvarande att kunna ingå i jourlinjen.

Medlemskap i EAPCI

Styrelse

 

Rik porträtt.bmp

Rickard Linder (ordförande)
Hjärtkliniken
Danderyds sjukhus
182 57 Danderyd
rickard.linder@regionstockholm.se

 

Elli-old.jpg

Elli-Alofa Masoe  (sekreterare)
Kardiologkliniken
Sundsvalls sjukhus
Lasarettsvägen 21, 856 43 Sundsvall
elli-alofa.masoe@rvn.se

 

Portrait Andreas Rück.jpg

Andreas Rück
Sektionen för Interventionell Cardiologi (SIC)
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
andreas.ruck@sll.se

 

Erlinge.jpg

David Erlinge 
Kardologkliniken
Skånes Universitetssjukhus Lund
Entrégatan 7, 222 42 Lund
david.erlinge@gmail.com

 

Dan Ioanes.jpeg

Dan Ioanes
Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
dan.ioanes@vgregion.se

 

Anna Myredal.jpg

Anna Myredal
Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
anna.myredal@vgregion.se

 

Fredrik Calais.jpeg

Fredrik Calais
Hjärt-lung fysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan, 701 85 Örebro
fredrik.calais@regionorebrolan.se

 

Giovanna Sarno.jpeg

Giovanna Sarno
Kardiologiska kliniken
Akademiska Sjukhuset Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 21, 752 37 Uppsala
giovanna.sarno@ucr.uu.se 

 

Henrik Wagner.jpeg

Henrik Wagner
PCI-lab
Helsingborgs Lasarett
Charlott Yhlens gata 10, 252 23 Helsingborg
henrik.wagner@skane.se 

 

Tobias Hegner.png

Tobias Hegner
Kardiologiska kliniken
Sunderby Sjukhus
Sjukhusvägen 10, 954 42 Södra Sunderbyn
tobias.hegner@norrbotten.se 

 

Sammy Zwackman.jpeg

Sammy Zwackman
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
sammy.zwackman@regionostergotland.se

 

Henrik Hagström.jpg

Henrik Hagström
PCI-lab, Hjärtcentrum
Norrlands Universitetssjukhus
Daniel Naézens väg, 907 37 Umeå
henrik.hagström@regionvasterbotten.se