Arbetsgruppen för PCI och klaffintervention

Svenska Kardiologföreningen skapade hösten 2008 en arbetsgrupp med namnet "PCI-gruppen". Sedan 2015 kallas den "Arbetsgruppen för PCI och klaffinterventioner". Gruppen fungerar som kontaktyta mellan Kardiologföreningen, området PCI och klaffinterventioner. Inom European Society of Cardiology (ESC) finns en underförening för PCI med namnet European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), som bland annat driver den stora Europeiska PCI konferensen EuroPCR (Paris Course on Revascularisation). Den svenska arbetsgruppen har på så vis en partner inom ESC.

Vi kommer att utveckla det Europeiska samarbetet med EAPCI och uppmanar redan nu alla interventionister i Sverige att gå med i EAPCI, vilket är gratis för medlemmar i Kardiologföreningen.

Arbetsgruppen anordnar årligen det svenska PCI-mötet i samband med Kardiovaskulära Vårmötet. De nationella PCI-kurserna arrangeras varje år på teman så som komplikationer, komplex PCI, STEMI, Intrakoronar diagnostik mfl. Vidare jobbar vi med att utforma och föreslå bidrag till nationella och internationella möten. Vi granskar, kommenterar nationella och internationella guidelines inom vårt område.

Nya svenska PCI-operatörer uppmanas att följa vårt utbildningsprogram och att delta i kurserna. Arbetsgruppen arrangerar en examination av PCI-operatörer när dessa bedöms ha uppnått kompetens motsvarande att kunna ingå i jourlinjen.

Medlemskap i EAPCI

Styrelse

Rickard Linder (ordförande)
Hjärtkliniken
Danderyds sjukhus
182 57 Danderyd
rickard.linder@regionstockholm.se

Amra Kåregren  (sekreterare)
PCI-enheten
Västmanlands sjukhus
723 35 Västerås
amra.karegren@regionvastmanland.se

Andreas Rück
Sektionen för Interventionell Cardiologi (SIC)
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
andreas.ruck@sll.se

Nikolaos Östlund Papadogeorgos 
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
nikolaos.ostlund-papadogeorgos@sll.se

Anja Fagerström  
Hjärtkliniken                                                                                                   
Länssjukhuset Kalmar  
39244 Kalmar  
anja.fagerstrom@ltkalmar.se
  
Dan Ioanes
Kardiologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
dan.ioanes@vgregion.se

Anna Myredal
Kardiologsektionen
Halmstads sjukhus
301 85 Halmstad
anna.myredal@regionhalland.se