Styrelse

Anna Holm (ordförande)
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-mail: 
anna.c.holm@regionostergotland.se 

Ellinor Bergdahl
Hjärtcentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-mail: 
Ellinor.Bergdahl@vll.se     

Elin Falås
Falu Lasarett 
Kardiologen 
79182 Falun
Epost: elin.falas@ltdalarna.se

Kasper Andersen 
Kardiologiska kliniken 
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
E-mail
kasper.andersen@akademiska.se

Moa Simonsson
Tema Hjärta Kärl
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 23
171 76 Stockholm  
E-mail: moa.simonsson@sll.se

Robin Hofmann 
VO Kardiologi
Södersjukhuset
11883 Stockholm 
E-mail: 
Robin.Hofmann@sll.se

Troels Yndigegn
Avd. for Kardiologi
Skånes Universitetssjukhus, EA, Blocket
221 85 Lund,Sverige
Email: 
Troels.Yndigegn@med.lu.se