Aktiviteter/information

Endorsement ESC:s Guidelines NSTEMI

Europeiska Kardiologföreningen publicerade 2015 nya riktlinjer för behandling av patienter med icke-ST höjningsinfarkt finner du här. Nedan finns en sammanfattning av de mest betydelsefulla delarna av de nya rekommendationerna tillsammans med kommentarer från Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. NSTEMI_Endorsement Final 20160419

Arbetsgrupp Kranskärlssjukdom - Definition hjärtinfarkt

Nya definitioner för hjärtinfarkt har utarbetats från både ESC och AHA. Ta del av dessa guidelines i text och bild

Arbetsgrupp Kranskärlssjukdom - Guidelines kardiovaskulär prevention

Läs ESC:s guidelines för kardiovaskulär prevention här.