Arbetsgruppen för Kranskärlssjukdom

Arbetsgruppens fokus är utveckling av diagnostik, behandling och forskning inom kranskärlssjukdom samt HIA-vård i nära samarbete med grupperna för sekundärprevention och PCI.

Vi arbetar aktivt med att granska och lyfta fram nya guidelines, senast rekommendationerna för stabil angina 2019. Gruppen är en aktiv initiativtagare till samt agerar som föreläsare och moderatorer vid nationella och internationella kongresser och symposier.

Arbetsgruppen arrangerar och är delaktig i olika utbildningsaktiviteter.

  • Update Coronary - ett endagsymposium som tar upp aktuella teman
  • Fokus kranskärl - ett återkommande symposium i Sigtuna, där det senaste inom kranskärlssjukdom avhandlas. Vi diskuterar bland annat tolkningen av den nya definitionen av hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och inflammation, blödningskomplikationer samt kranskärlssjukdom kopplat till graviditet och ADHD
  • Arbetsgruppen är aktivt deltagande i de Nationella kliniska utbildningssymposier (NUS)