Temadagar

HRG har in i det sista hoppats kunna hålla våra sedan 2020 uppskjutna temadagar nu i mars, men då vi önskar ha dem som fysiska möten har vi fått inse att det inte går. Istället går vi tillbaka till vår vanliga höst-tid, i oktober. Vi satsar på fysiska möten på tre orter, 5/10 i Stockholm, 12/10 i Lund och 19/10 i Umeå. Programmet finns att se på hemsidan hrg.nu och det kommer att kompletteras med mer underrubriker och föreläsarnamn längre fram.

Vi kommer att återkomma med påminnelser men reservera redan nu den av dagarna som passar dig bäst!