Temadagar

Varmt välkomna till HjärtRytmGruppens Temadagar! 

Hösten 2023 kommer vi att genomföra Temadagarna i Lund 12/10, Stockholm 19/10 och Umeå 26/10, med fallbaserade föreläsningar och målet som alltid att få stor interaktivitet med er som deltagare!

Efterfrågan är konstant stor på tillfällen att öva EKG-tolkning av både enklare och svårare EKG, vilket vi tagit fasta på. Likaså återkommer frågor om handläggning av elektrisk storm som kommer att diskuteras såväl ur kardiologens som thoraxanestesiologens perspektiv. Efter lunch handlar det om POTS, både med och utan koppling till Covid-19, inklusive falldiskussioner. 

Dagen avslutas med ett block om den ständigt närvarande differentialdiagnosen sarkoidos, som är så viktig att både diagnostisera och behandla rätt.

Se programmet på HRG.nu, där du också hittar länk till anmälan!

Vi ses i oktober!

HRG, Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp för arytmi