Guidelines

Kompetensstege och Certifiering av pacemakersköterska och pacemaker-BMA i Sverige


Kompetensstege och Certifiering av pacemakersköterska och pacemaker-BMA

Ansökningsblankett för Certifikat för pacemakersköterska eller BMA

Mall för Certifikat för pacemaker-BMA Del 1

Mall för Certifikat för pacemaker-BMA Del 1 och 2

Mall för Certifikat för pacemakersköterska Del 1

Mall för Certifikat för pacemakersköterska Del 1 och 2

Kartläggning av pacemaker och defibrillator (ICD) verksamheten i Sverige, utarbetade riktlinjer avseende standards och kompetens  med beskrivning av efterföljande konsekvenser.

Kompetens krav och Standard för implantation och uppföljning av devices

2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/35/3427/6358547

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/5/373/5899003

2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia
https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/5/655/5556821

2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope
https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/21/1883/4939241