Föreläsning Franca Melfi 2023

Föreläsning Martin Elliott 2022

Crafoordföreläsare

År Klinik Crafoordföreläsare
1999 Örebro Joar Crafoord
2000 Lund Stephen Westaby
2001 Karlskrona Lars G Svenson
2002 Uppsala Gösta Pettersson
2003 Stockholm Samer Nashif
2004 Umeå Lorenzo Menicanti
2005 Göteborg Randolph Chitwood
2006 Linköping Ottario Alfieri
2007 Örebro Gianni Angelini
2008 Lund Magdi Yacoub
2009 Stockholm Gerald Buckberg
2010 Uppsala Gebrine El Khoury
2011 Umeå James Cox
2012 Göteborg Pieter Kappetein
2013 Linköping Henning Anderssen
2014 Göteborg Hans-Joachim Schäfers
2015 Örebro David Taggart
2016 Lund Friedrich Mohr
2017 Stockholm Joel Dunning 
2018 Uppsala  Philippe Menasché
2019 Stockholm Axel Haverich 
2021 Stockholm Håkan Berggren
2022 Umeå Martin Elliott
2023 Pisa Franca Melfi

 

Porträtt av Clarence Crafoord förvaras på Svenska Läkaresällskapet