Utbildningsbok

Detta är Utbildningsboken i thoraxkirurgi.

Utbildningsboken är ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning och är till för att vägleda ST-läkare, studierektor och ansvarig thoraxkirurgisk chef på respektive thoraxkirurgisk klinik i utformningen av den individuella ST-studieplanen och genom ST.

Utbildningsbok i Thoraxkirurgi