Nyblivna specialister

Kristján Jónsson

Kristján Jónsson är född 1986, genomförde läkarutbildningen vid Islands Universitet och är sedan oktober 2022 specialist i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kristján är doktorand vid Göteborgs Universitet och bedriver forskning runt kognitiv funktion efter hjärtkirurgi.

 

Emma Hansson

Emma Hansson är född 1985, gick läkarutbildningen vid Göteborgs Universitet och är sedan december 2021 specialistläkare i Thoraxkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon disputerade 2016 med avhandlingen 'Platelet inhibition in cardiac surgery patients - clinical and experimental studies'.

Carl Bellander

Carl Bellander är född 1986, genomförde läkarutbildningen vid Linköpings universitet och är sedan maj 2021 specialist i thoraxkirurgi på Linköpings universitetssjukhus. Carl är doktorand vid Linköpings universitet och forskar om fysiologiska förändringar vid aortaklaffsjukdom och aortaklaffbyte. 

Erica Holmberg

Erica Holmberg är född 1983, genomförde läkarutbildningen vid Linköpings Universitet och är sedan december 2018 specialist i Thoraxkirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Erica är doktorand på Linköpings Universitet och bedriver forskning om diffus myokardiell fibros och hjärtfunktion hos patienter med aortastenos.

Anders Wickbom

Anders Wickbom är född 1987, genomförde läkarutbildningen vid Karolinska Institutet och är sedan november 2019 specialist i Thoraxkirurgi vid Universitetssjukhuset Örebro. Anders är doktorand på Örebro Universitet och bedriver forskning om kirurgisk ablation och postoperativt förmaksflimmer.

Emelie Carlestål

Emelie Carlestål är född 1981, genomförde läkarutbildningen vid Göteborgs Universitet och är sedan 2017 specialist i Thoraxkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Emelie är doktorand på Karolinska Institutet och bedriver forskning inom kliniska och radiologiska särdrag associerade med aortasjukdom i thorax.

Janica Kallonen

Janica Kallonen är född 1986, genomförde läkarutbildningen vid Lunds Universitet och är sedan juli 2019 specialist i Thoraxkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Janica är doktorand på Karolinska Institutet och bedriver forskning inom kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) och pulmonella endartärektomier. Vid SATS 2019 vann Janica Åke Sennings Pris för sin forskning. 

Igor Zindovic

Igor Zindovic är född 1984, gick läkarutbildningen i Lund och är sedan oktober 2018 specialist i Thoraxkirurgi på Skånes universitetssjukhus i Lund. Han påbörjade sin ST-utbildning 2013 och parallellt med ST har Igor bedrivit forskning med aortadissektion som fokus. Han planerar att försvara sin avhandling om blödningskomplikationer vid akut aortadissektion typ A under hösten 2019. 

Magnus Dalén

Magnus Dalén är född 1986, genomförde läkarutbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm och är sedan januari 2019 specialist i Thoraxkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset där han nu är ansvarig för LVAD-programmet. Magnus disputerade 2016 med avhandlingen Minimally invasive aortic valve replacement. Under sin ST-utbildning har Magnus publicerat 50 vetenskapliga artiklar.