Litteraturlista

Svensk thoraxkirurgisk förening har här en litteraturlista som vägledning för ST-kollegor i behov av referensverk. I och med snabb utveckling inom området är det inte lätt att komma med rekommendationer på aktuell evidensbaserad litteratur, men följande böcker föreslås ändock som referensverk. I tillägg till dessa så finns artiklar på sidor såsom pubmed och uptodate, som ger en väldigt aktuell bild av kunskapsläget.

Referensverk allmän thoraxkirurgi

Sabiston and Spencer Surgery of the Chest
Frank Sellke MD, Pedro J. del Nido MD, et al. | 2023

Shields' General Thoracic Surgery
Joseph LoCicero III MD | 2018

ESTS Textbook of Thoracic Surgery.
Medycyna Praktyczna | 2014

Pearson's Thoracic and Esophageal Surgery
G. Alexander Patterson MD, F. G. Pearson MD, et al. | 2008

Pediatric Thoracic Surgery
Girolamo Mattioli, Paolo Petralia, et al. | 2021

Surgery of the Trachea and Bronchi
Hermes C. Grillo  | 2003

Nationellt vårdprogram för lungcancer
Finns på RCCs hemsida

Referensverk hjärtkirurgi

Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery
James Kirklin, Eugene Blackstone | 2013

Cardiac surgery in the adult
Lawrence Cohn, David Adams | 2017

Carpentier´s Reconstructive Valve Surgery
Alain Carpentier, David H. Adams, Farzan Filsoufi | 2010

Surgery for Congenital Heart Defect
Jaroslav F. Stark, Marc R. de Leval, Victor T. Tsang | 2006

Khonsari's Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfalls in Operative Technique
Abbas Ardehali, Jonathan M. Chen | 2016

Utbildningsresurser på nätet
ctsnet.org – videos och artiklar

https://tsraweb.com/resources/tsra-resources/ Här finns en gratis sammanställande pdf vid namn ”TSRA Review of Cardiothoracic Surgery”

TSRA Clinical scenarios in cardiothoracic surgery
Gabriel Loor, Tom C. Nguyen | 2013

Cardiothoracic surgery
Joanna Chikwe, David Cooke, Aaron Weiss | 2013

Traumatologi

Top Knife: The Art & Craft of Trauma Surgery
Asher Hirschberg, Kenneth L Mattox | 2004