Styrelse

Kontakta oss gärna för mer information om föreningen och vårt arbete.

Ordförande 
Göran Dellgren
E-post: goran.dellgren@vgregion.se
     
Vice ordförande
Lena Jidéus
E-post: lena.jideus@uu.se
          
Vetenskaplig sekreterare
Farkas Vanky
E-post: farkas.vanky@regionostergotland.se  
     
Skattmästare/Kassör
Mats Dreifaldt
E-post: mats.dreifaldt@regionorebrolan.se

Utbildningssekreterare
Sofia Grudemo
E-post: sofia.grudemo@regionorebrolan.se 

Suppleant
Anders Holmgren
E-post: anders.holmgren@regionvasterbotten.se