Svenska Läkaresällskapet

Svensk Thoraxkirurgisk Förening är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet

Är du medlem i STF blir du per autmatik även medlem i SLS.

Här kan du läsa mer om medlemskapet 

Svenska Läkaresällskapets medlemmar och sektioner får i mån av tillgång kostnadsfritt/rabatterat disponera vissa lokaler för sina möten och sammanträden. Vardagar kl. 8.00–17.00. För att få denna förmån krävs att minst 50% av mötesdeltagarna är medlemmar i SLS.