Revisorer och valberedning

Revisor

Sandra Lindstedt 

Valberedning

Henrik Bjursten, Lund, Sammankallande
Christian Olsson, Stockholm
Nadia Sandström, Örebro