Bilder

Årsmöte Örebro 2015

Fyra legender inom thoraxkirurgi. Thoraxkirurgisk representation vid kardiovaskulära vårmötet i Örebro 2015.
Fr vä övre rad: Örjan Friberg, Lena Jideus, Anders Ahlsson, Helena Rexius. Foto: Anders Holmgren

Steningevik -första mötet 2014

Steningevik-första mötet, 11-12 november 2014.

Fr vä: Ulf Näslund (kardiolog, Umeå), Johan Sjögren (Lund), Lena Jideus (Uppsala), Jakob Gäbel (Göteborg), Stefan Thelin (Uppsala), Göran Dellgren (Göteborg), Rolf Svedjeholm (Linköping), Bengt Åberg (Karlskrona), Anders Holmgren (Umeå), Ulf Lockowandt (Stockholm), Gariella Boano (Linköping), Matthias Corbascio (Stockholm), Elisabeth Ståhle (Uppsala), Farkas Vanky (Linköping), Anders Jeppsson (Göteborg), Anders Albåge (Uppsala), Ulrik Sartipy (Stockholm), Rickard Lindblom (Uppsala).

Foto: Anders Holmgren

 

Tre av rikets professorer i thoraxkirurgi under 2010-talet

Stefan Thelin (Uppsala), Elisabeth Ståhle (Uppsala), Anders Jeppsson (Göteborg). Foto: Anders Holmgren

Bild från föreningens årsmöte i Linköping 1990

Fr vä övre raden: Gösta Pettersson (Göteborg), Jan-Otto Solem (Lund), Torkel Åberg (Umeå), Peeter Jögi (Lund), Kim Böök (Stockholm).

Fr vä nedre raden: Axel Henze (Uppsala), Jan Kugelberg (Lund), Göran William-Olsson (Göteborg), Kjell Rådegran (Göteborg, senare Stockholm).