Vanliga frågor och svar


Hur blir jag medlem?

Du ansöker om medlemskap här

Vad får jag ut av ett medlemskap?

Medlemskapet är gratis för ST-läkare och seniorer. Möjlighet finns att söka stipendier. Föreningen engagerar sig i utbildning och arrangerar det årliga Thorax-mötet. När du blir medlem i STF blir du också per automatk medlem i Svenska Läkaresällskapet (SLS) med möjlighet att söka stipendier hos SLS samt delta i SLS aktiviteter. Här kan du läsa mer

Vilka områden proriterar SLS i samverkan med föreningarna?

Läkares fortbildning, professionens inflytande och vård efter behov är prioriterade områden som SLS fullmäktige beslutade om förra året. Läs mer här

Vad gör styrelsen för mig?

Vi tar vara på medlemmarnas och professionens intresse mot andra aktörer.

Vad gör styrelsen för ST-läkare?

Medlemskapet är gratis för ST-läkare. Vi kan stödja ökade kostnader vid sidoutbildning på annan klinik än bostadsort. Vi arrangerar forsknings- och nätverksträffar där ST-läkare ingår. Medlemskapet möjliggör ansökan till våra olika stipendier

Vad gör styrelsen för min ST-utbildning?

Under ledning av utbildningssekreterare så sker en revidering av den gamla utbildningshandboken. Detta dokument ska vara som ett stöd gentemot handledare och verksamhetschefer på hemklinikerna.

Vilket stöd kan jag få från STF när det gäller min specialistutbildning?

Styrelsen har inga befogenheter men kan användas som "bollplank" i frågor kring din egen utbildning eller fortbildning. 

Vad händer på det årliga Thoraxmötet?

Den lokala kliniken står för det vetenskapliga programmet i samarbete med vetenskaplig sekreterare. Under årsmötet utses bästa föredrag respektive poster och bästa avhandling. Föreningens styrelse utser årets Crafoordföreläsare. Vid Thoraxmötet har också föreningen sitt årsmöte. I övrigt är Thoraxmötet årets nätverksträff för alla inom svensk thoraxkirurgi. 

Vad händer på årsmötet?

Vid Thoraxmötet har också föreningen sitt årsmöte där styrelsen redogör får årets verksamhet och medlemmarna väljer nya styrelserepresentanter.