Om STF

Svensk Thoraxkirurgisk Förening

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi.