Berzelius Symposium 108: Infektiös Endokardit

Den 8-9 februari 2024 på Svenska Läkaresällskapet eller Zoom, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Infektiös Endokardit (IE) är en förhållandevis ovanlig diagnos med cirka 500 fall årligen i Sverige, vilket motsvarar en incidens på 5 per 100 000 invånare. Det är ett område som påverkar många discipliner utifrån olika perspektiv såsom kliniskt förlopp, diagnostik, behandling och prognos. -Även om det inte är en mycket vanlig åkomma är det ändå en åkomma som många kommer i kontakt med. Uppdaterad kunskap är svår att upprätthålla, därav detta initiativ.

De flesta är ense om att

  • infektiös endokardit är ett potentiellt dödligt tillstånd 
  • viktigt att snabbt identifiera för att minska mortalitet och morbiditet.
  • behandling innefattar en långvarig kur med antibiotika i hög dos.
  • diagnosen baseras kliniska, mikrobiologiska och ekokardiografiska kriterier.
  • optimalt omhändertagande kräver nära multidisciplinärt samarbete.

Åsikterna går isär vad gäller

  • nödvändigheten av intravenösa antibiotika under hela behandlingen.
  • betydelsen av nyare avbildningstekniker i diagnostiken.
  • endokarditprofylax vid operativa ingrepp.
  • huruvida de som skall opereras skall göra det tidigt eller sent.

Under detta symposium kommer vi att utforska de nyckelaspekter som rör IE, inklusive dess kliniska förlopp, diagnostiska metoder, behandlingsstrategier och prognoser. Vi kommer att fördjupa oss i de senaste rönen, diskutera multidisciplinära tillvägagångssätt och adressera viktiga frågor och kontroverser inom ämnet.

Vi välkomnar läkare, medicinsk personal, forskare och alla som är intresserade av att fördjupa sin förståelse för Infektiös Endokardit. Tillsammans strävar vi efter att öka medvetenheten, främja en bättre vård och skapa en gemensam plattform för ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte.

Organisationskommitté: Sigurdur Ragnarsson, Lund, Lena Jidéus, Uppsala, Göran Dellgren, Göteborg. 

Medverkande: Gösta Pettersson, thoraxkirurg Cleveland Clinic, Ohio, USA, Magnus Rasmussen, professor, infektion, Lund, Priit Teder, överläkare kardiologi, Akademiska, Uppsala, Andreas Rück, kardiolog, Karolinska, Stockholm, Tobias Eriksson, chefsöverläkare, Beroendeenheten, Uppsala Akademiska, Niko Vähäsarja, tandläkare, Karolinska, Stockholm, Emil Fosbøl, professor kardiologi, Köpenhamn, med flera.

Kostnad: SLS medlem - 2200kr, ej medlem - 2900 kr - digitalt deltagande - 1000kr, medlem SLS KUF - 500kr

Förtäring ingår i priset. Symposiet inleds med lunch kl. 12 den 8/2 och avslutas med lunch den 9/2. 

Arrangörer: Svensk Thoraxkirurgisk förening i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Anmälan


Preliminärt program


8 februari


12.00 Lunch i SLS restaurang

13.00 Inledning 
Moderatorer Göran Dellgren och Sigurdur Ragnarsson

13.10 Infektiös endokardit: definitioner, incidens, och patientkaraktäristika
Siri Kurland, infektion, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

13.30 Ultraljudsdiagnostik med TTE eller TEE av infektiös endokardit?
Carl Cronstedt Meurling. Docent, Överläkare, Sektionen för kardiologi, Skånes universitetssjukhus Lund

14.00 Varför skall vi ha endokardit team och hur är evidensen?
Sigurdur Ragnarsson, thoraxkirurg, Skånes Universitetssjukhus i Lund

14.30 När skall endokardit misstänkas vid bakteremi?
Magnus Rasmussen, infektion, Skånes Universitetssjukhus i Lund

15.00-15.30 Paus med kaffe och fika

15.30 Nyttan av CT och PET/CT vid utredning av infektiös endokardit
Cecilia Petersson, röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

16.00 Har intrakardiell ekokardiografi en plats vid endokardit?
Jacek Baranowski, kardiolog, Linköping

16:30 Kirurgi vid infektiös endokardit
Gösta Pettersson, thoraxkirurg, Cleveland Clinic, Ohio, USA

Symposiemiddag i SLS restaurang


9 februari

Moderatorer: Lena Jideus och Farkas Vanky

08.00-08.30 Skall missbrukare med endokardit behandlas annorlunda än andra?
Tobias Eriksson, Beroendeenheten, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

08.30 Infektiös endokardit efter kirurgisk klaffoperation – incidens, resultat, behandling och utfall
Natalie Glaser, kardiolog, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Sthlm

09.00 Infektiös endokardit efter TAVI – incidens, resultat, behandling och utfall?
Andreas Rück, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

09.30 Endokardit profylax ifrån tandläkarnas perspektiv
Niko Vähäsarja, tandläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

10.00-10.30 Paus och kaffe med fika

10.30 Infektiös endokardit och pacemaker extraktioner - när, hur, vad kan hända?
Priit Teder, kardiolog, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

10.45 Cerebrala septiska embolier vid infektiös endokardit - när är det riskfritt att operera?
Fredrik Holmner, thoraxkirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

11.00 När skall patienter med endokardit opereras: Tidig versus sen kirurgi Presentation av Asterix multicenterstudie rörande endokardit
Emil Fosbøl, kardiolog, Rikshospitalet, Köpenhamn

11.30 Tidiga och sena resultat efter infektiös endokardit - vad har vi lärt ifrån Svenska Endokarditregistret
Ulrika Snygg-Martin, infektion, registerhållare Svenska Endokarditregistret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

12.00 Framtidsvision och sammanfattning

12.15 Lunch i SLS restaurang

Anmälan