Tidigare pristagare

Viking Olov Björkpriset för bästa avhandling

2023 Michael Dismorr

2022 Ej utdelat pga ingen sådan session vid mötet

2021 Ej utdelat pga inställt möte till följd av pandemin

2020 Ej utdelat pga inställt möte till följd av pandemin

2019 Nathalie Glaser