Viking Olov Björk-priset för bästa Avhandling inom Thoraxkirurgi

The Viking Olov Björk Award for Best Academic Dissertation

Inaugurated in 2019, The Swedish Association for Cardiothoracic Surgery will appoint the best academic dissertation during the preceding year (September 2022-August 2023) with a 100 000 SEK personal award. The candidates for this award shall present their thesis during the annual meeting of The Swedish Association for Cardiothoracic Surgery. The board of the Association, with representation of all Swedish Cardiothoracic Surgery departments will decide on the Awardee.

 

Viking Olov Björk-priset för bästa Avhandling inom Thoraxkirurgi

Svensk Thoraxkirurgisk Förening delar ut Viking Olov Björk-priset för årets bästa avhandling (september 2022 - augusti 2023), som ett personligt pris på 100 000 SEK. Kandidaterna skall presentera sina avhandlingar under Svensk Thoraxkirurgisk Förenings årliga möte. Föreningens styrelse, där samtliga svenska thoraxenheter är representerade, beslutar om pristagare.