Åke Sennings minne

Svensk Thoraxkirurgisk Förening avser att årligen stötta välförtjänta, thoraxkirurgiskt inriktade forskningsprojekt med etthundratusen (100 000) SEK.

Stipendiet utbetalas till forskningskonto och kan delas ut till högst två projekt (à 50 000 SEK) per år.

Sökande skall vara (eller i anslutning till ansökan bli) medlem i Svensk Thoraxkirurgisk Förening. Undantag kan göras för sökande som ännu inte är specialist i thoraxkirurgi och som anger handledare vilken är medlem i föreningen. Ansökan skall innehålla kort CV, projektplan och finansiell plan.

Projekt som involverar flera svenska thoraxkirurgiska centra och stimulerar nationellt samarbete prioriteras liksom projekt utan annan betydande extern finansiering. 

Ansökningar bedöms av en nämnd bestående av representanter från Svensk Thoraxkirurgisk Förenings styrelse och vinnande projekt annonseras vid det årliga Thoraxmötet.

Ansökan skickas elektroniskt, senast 30 september 2023 till:
stf@sls.se