Åke Sennings minne

Svensk Thoraxkirurgisk Förening avser att med etthundra tusen (100000) kr per år stötta välförtjänta thoraxkirurgiskt inriktade forskningsprojekt.

Forskningsmedlen utbetalas till forskningskonto och kan delas ut till högst två projekt (à 50000 kr) per år.

Sökande skall vara (eller i anslutning till ansökan bli) medlem i Svensk Thoraxkirurgisk Förening. Undantag kan göras för sökande som ännu inte är specialist i thoraxkirurgi och som anger handledare vilken är medlem i föreningen.

Projekt som involverar flera svenska thoraxkirurgiska centra och stimulerar nationellt samarbete prioriteras liksom projekt utan annan betydande extern finansiering. 

Ansökningar bedöms av en nämnd bestående av representanter från Svensk Thoraxkirurgisk Förenings styrelse och vinnande projekt annonseras vid det årliga Thoraxmötet.

Sista ansökningsdag är den 30 september 2021.