Ingegerd och Viking Olov Björks stipendium

The Ingegerd and Viking Olov Björk Scholarship

The 275 000 SEK scholarship is awarded to an outstanding Scandinavian colleague in Thoracic or Cardiovascular Surgery. The scholarship is appointed by a committee with representation from the Scandinavian Association for Thoracic Surgery, The Swedish Association for Cardiothoracic Surgery and from The Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery at The Karolinska University Hospital, as governed by the donator. The successful applicant is young and with a documented clinical and research career. Depending on its use, the scholarship is made payable as a research grant or as a travel scholarship. Application, including curriculum vitae, complete list of publications, and, if intended for travel, a letter of invitation or, if intended as a research grant, a research plan with a financial plan included. The application must be provided electronically no later than 30 September 2023 to: stf@sls.se 

Ingegerd och Viking Olov Björks Minnesstipendium

Stipendiet, på 275 000 SEK tilldelas framstående skandinavisk kollega inom allmän thoraxkirurgi eller hjärt-kärlkirurgi. Pristagaren utses av en kommitté med representanter från Scandinavian Association for Thoracic Surgery (SATS), Svensk Thoraxkirurgisk Förening och Karolinska Universitetssjukhuset, i linje med donatorernas intentioner. Pristagaren är företrädesvis yngre och med en dokumenterat framgångsrik klinisk och vetenskaplig bana. Beroende på avsett användningsområde, kan priset delas ut som forskningsanslag eller som resestipendium. Ansökan innehållande curriculum vitae, komplett publikationslista och, om resestipendium avses, inbjudan från mottagande enhet eller, om det skall användas till forskning, en forskningsplan med ekonomisk kalkyl inkluderad. Ansökan skickas elektroniskt, senast 30 september 2023 till: stf@sls.se