Bli medlem

Ansök om medlemskap

Svensk Thoraxkirurgisk Förening (STF) utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi.

Som medlem får du automatiskt medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS).

Medlemskategorier (årsavgifter)
1. Läkare, medlem i Sv. Läkarförbundet: 650 kr
2. Läkare, ej medlem i Sv. Läkarförbundet: 650 kr
3. Pensionerad läkare: 0 kr
4. Läkare under utbildning 0 kr
5. Associerad medlem: 400 kr

Medlemskap gäller per kalenderår