Steningevikmötet 2023

7-8 dec 2023. Steningevik Konferensanläggning, Arlanda

Nationellt samordningsmöte om thoraxkirurgisk forskning

På Hjärt- Lungfondens initiativ har Svensk Thoraxkirurgisk Förening, sedan 2014, arrangerat nationella möten för att främja forskningssamarbetet mellan de svenska thoraxkirurgiska enheterna. Dessa har varit mycket framgångsrika och rönt stor uppskattning. Även i år kommer vi att diskutera pågående projekt och möjlighet finns att initiera nya multicenterstudier. Ett viktigt mål är också att få yngre kollegor att delta aktivt.

De som vill diskutera projekt eller har programförslag kan anmäla dessa till  (farkas.vanky@regionostergotland.se) 

Plats: Steningevik konferensanläggning, 10 minuter från Arlanda.
Mötestid: torsdag 7/12 kl. 12.00 till fredag 8/12 kl. 13.00.
Allt är inkluderat: lunch torsdag och fredag, kaffe i pauserna, middag på kvällen 7/12 och övernattning på hotellet.
Målgrupp: Forskningsaktiva eller forskningsintresserade medlemmar i STF. Tre deltagare från varje centra. Eventuellt kan fler få plats, om det inte kommer tre från alla klinikerna.
Kostnad: Svensk Thoraxkirurgisk Förening står för mötesdeltagande, övernattning och mat. I de fall där klinikerna inte står för resan, kan STF täcka den kostnaden också.

Anmäl deltagande till undertecknad, senast 22 oktober. 

Farkas Vánky
Vetenskaplig sekreterare, Svensk Thoraxkirurgisk Förening
farkas.vanky@regionostergotland.se