Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Program 2015

"Morgondagens vård och hälsa – utmaningar och möjligheter" är årets tema. Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Var med och påverka utvecklingen för en vård och hälsa med människans behov i fokus. Vi har identifierat sju nyckelområden: Etik och prioriteringar, Forskning och innovation, IT och ehälsa, Kunskapsutbyte och uppdatering, Utbildning och vidareutbildning, Patientsäkerhet och kvalitet samt Prevention och folkhälsa.

Programmet indelat i nyckelområden  >>


I år kan vi erbjuda tre kurser för ST-läkare inom de övergripande målen för Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, Prevention och livsstil samt Ledarskap och organisation. För att erhålla kursintyg ska man delta vid minst två av de föreslagna programpunkterna under respektive mål samt i den obligatoriska examinationen.

Scen- och arenaprogram >>

Kurser för ST-läkare >>

SIMSAMs workshop om registerbaserad forskning >>


Sök i årets program/abstrakt >>

 

Konst & Läkekonst den 2 dec >>

torsdag den 3 december 2015

08:30

09:45

11:15

12:30

13:45

14:15

15:00

15:30

16:30

fredag den 4 december 2015

08:30

09:45

11:15

12:30

13:45

15:00