Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Scen- och arenaprogram


På scen

Torsdagen den 3 december


10.35 Årets artikel i Läkartidningen 2015
Arrangör: Läkartidningen

11.15 Artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg- Käka dig och världen frisk – SLV:s kostråd i  sång och stå upp
Arrangör: Livsmedelsverket (Hälsotorget)

11.45 Hur myndigheten ser på samspelet med professionen och professionens roll i kunskapsstyrningen nu när det nya Rådet för styrning med kunskap börjar arbeta.
Debatt med Olivia Wigzell, Socialstyrelsen och SLS ordförande Kerstin Nilsson
Arrangör:
SLS

12.15 Svenska Läkaresällskapets prisutdelning:
Bästa projektansökan:
Daniel Agardh
Translationella pristagare:
Michael Uhlin
Erna Ebelings pris:
Göran Stemme
Prisutdelare:
Kerstin Nilsson
Arrangör:
Svenska Läkaresällskapet

12:50 Världens första farmakologiska behandling av preeklampsi
Medverkande:
Stefan Hansson
Arrangör:
Lunds universitet

13.15 ”Den stökiga psykiatrin” - en resa genom den svenska psykiatrin
Medverkande: PC Jersild

13.45 Prisutdelning: Årets hjärt-lungräddare 2015.
Medverkande: Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.
Arrangör: Riksförbundet HjärtLung

14.15 Artros! Myten, sjukdomen och verkligheten. Kunskapen om artros ökar men behöver bli bättre.
Medverkande: Anne Carlsson, Reumatikerförbundet, Inger Lundkvist, Socialstyrelsen, Staffan Olsson, Brahehälsan Löberöd, Per Wretenberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Christina B Olsson, Mörby akademiska vårdcentral.
Moderator: Boel Mörck, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Arrangör Reumatikerförbundet

14.45 Allmänhetens (bristande) förtroende för den medicinska vetenskapen, hur kommunicerar och diskuterar vi komplex information.
Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige.
Medverkande: Mary Durham, Kaiser Permanente, Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkarersällskapet, Emma Spak, ordförande SYLF.
Arrangör: SLS

15.45 Allmän hälsokontroll? – Nej tack. Riktat hälsosamtal? – Ja tack!
Medverkande: Margareta Kristenson, Hans Lingfors, Margareta Norberg
Arrangör: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Hälsotorget)

Fredagen den 4 december


09.45 Psoriasis och psoriasis artrit, sjukdomar på utsidan och insidan som ibland hamnar mellan stolarna i vården.
Medverkande: Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, Filippa Nyberg, VD Svenska Läkaressällskapet och specialist i dermatologi, Tina Norgren, ordförande Psoriasisförbundet.
Arrangör: Reumatikerförbundet

10.15 Rasta hunden och tvätta fönster - Arbetsterapeuten får vardagen att funka.
Medverkande: Ulla Kroksmark
Arrangör: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (Hälsotorget)

10.45 Utdelning av Asklepiospriset
Prisudelare: Mia Engström, ordförande i Kandidatföreningen, Kerstin Nilsson, SLS ordförande
Arrangör: Kandidatföreningen

11.15 Varför hälsofrämjande interventioner ofta ökar ojämlikheten i hälsa, och vad man kan göra åt det.
Medverkande: Maria Magnusson, Leg dietist med specialisering inom folkhälsa, leg sjuksköterska, Med. dr., Angereds närsjukhus och Göteborgs universitet. 
Arrangör: Dietisternas riksförbund (Hälsotorget)

11.45
  Challenges for Professional Life-long Learning.
Medverkande: Janet Grant och Stefan Lindgren
Arrangör: SLS

12.15 ”Väggen: en utbränd psykiaters noteringar”
Medverkande: Pia Dellson
Arrangör: SLS

12.45 Folkhälsan i Stockholm län – möjligheter och utmaningar

Presentation av Folkhälsorapport 2015.
Medverkande: Anton Lager
Arrangör: Stockholms läns landsting (Hälsotorget)

13.15 Vad har vi för nytta av den moderna neuropsykologin?
Det senaste decenniet har givit oss svar på frågor som filosoferna diskuterat i tusentals år. Vad betyder den nya kunskapen för vår självbild, och gör den oss bättre rustade att leva det goda liver vi längtar efter?
Åsa Nilsonne diskuterar utifrån sin senaste bok neuroromanen H som skildrar en förälskelse ut ett ovanligt perspektiv.

I Arenan

 

Torsdagen den 3 december

10.45 Kunskapsgapet - ett hinder för vård på lika villkor?
Vad bromsar tiden från forskningsfynd till vårdpraxis? Finns det någon risk att detta "kunskapsgap" hindrar en likvärdig vård? Vad kan göras för att minska tiden från forskningsfynd till vårdpraxis?
Medverkande: Åsa Uhlin, moderator, förlagschef Medibas, Nina Viberg, medicine doktor i intern. hälsosystemvetenskap, myndigheten för Vårdanalys, Fredrik Buch, specialist i ortopedi, företagshälsovård, Karolinska institutets developement office, Susanna Calling, PhD, specialist i allmänmedicin, centrum för primärvårds-forskning i Malmö, Ingvar Krakau, docent i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas, allmänläkare, Hans Thulesius, docent i allmänmedicin vid Lunds universitet
Arrangör: Medibas. 

11.45 Nystartade Hälsomottagningar i Stockholms läns landsting - Vad,  varför, var och  för vem?
Medverkande: Annika Brinkberg Lapidus och Åsa Thurfjell.    

12.30 Förbättrade levnadsvanor för psykiatriska patienter kräver samarbete mellan psykiatri och primärvård.
Medverkande:
Yvonne Lowert och Jill Taube
  
13.30 YAM, Youth Aware of Mental health – Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga i Stockholms län. Medverkande: Birger Forsberg och Marie-Louise Söderberg

14.00 Regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor i Stockholms län – stöd för att hjälpa patienter att ändra sina levnadsvanor.
Medverkande:
Matthias Lidin.
        
15.00 From smoke free pubs to Smoke Free Ireland 2025.
Luke Clancy.    

15.30 Den diplomerade patienten.
Vill och vågar läkaren se patienten som expert/specialist på sin sjukdom? Diskussion mellan patientföreträdare och läkare i primärvård och sjukhusvård.
Medverkande: Åsa Uhlin, moderator, förlagschef Medibas, Åsa Niper, vice ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Hamid Ghatan, neurolog och rehabiliteringsläkare, Ingrid Atteryd Heiman, styrelseordförande Svensk Egenvård och Parkinson Research Foundation, Carl von Essen, generalsekreterare Mind
Arrangör: Medibas

Fredagen den 4 december


09.30 Politikernas bord eller operationsbordet – en knivig fråga.       
Medverkande: Politiker från alla nivåer och levnadsvanearbetare.

10.00 Praktiska tips om samtal om levnadsvanor – Stöd från Socialstyrelsen  
Medverkande: Irene Nilsson Carlsson, Maria Biörklund Helgesson

10.30 Att införa sjukdomsförebyggande metoder på bred front – Ledningsperspektivet.
Medverkande: Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten.
Arrangör: Hälsotorget.

11.00 Inspiration till enkel pausgympa i praktiken!
Medverkande: Jill Taube
Arrangör: Levnadsvaneprojektet

12.00 Varför ska läkaren prata bra matvanor med sin patient?
Medverkande: Mai-Lis Hellenius  
  
12.30 Levnadsvanor påverkar komplikationsrisken vid kirurgi.
Medverkande: Roger Olsson, Katja Stenström-Bohlin.

Utställningens öppettider

Torsdag 09.30-16.30
Fredag 09.00-14.00
Pauser 09.30-09.45, 14.45-15.00
Kaffe 10.45-11.15
Lunch 12.15-13.45
Kaffe torsdag 16.00-16.30