Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

För dig som gör din ST

Vi har i årets vetenskapliga program plockat ut ett antal programpunkter för dig som gör din ST. Genom att delta vid minst tre av de föreslagna programpunkterna under respektive kompetensområde ges du möjlighet att delta vid en handledd reflektion för att erhålla kursintyg. Föranmälan stängd.

1. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (SOSFS 2015:8)

 

Torsdag 3 dec, kl. 08.30, sal A2
Vad har hänt de senaste 10 åren med patientsäkerheten - vad återstår?

Torsdag 3 dec, kl. 11.15, sal 26
Kvalitetsregister – kostar det mer än vad det smakar?

Torsdag 3 dec, kl. 16.30, sal A3/4
Gold Mining – Existing and Future Data Base Research.

Fredag 4 dec, kl. 15.00 sal 21
Obligatorisk handledd reflektion för kursen Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete


2. Sjukdomsförebyggande arbete (SOSFS 2015:8)


Torsdag 3 dec, kl. 15.00, sal A3/4
Bridging socioeconomic health inequities with quality indicator data.

Fredag 4 dec, kl. 8.30, sal C 3

Genusmedveten medicin om könsdiskriminering i läkarutbildningen och betydelsen av vidgade perspektiv.

Fredag 4 dec, kl. 11.15, sal C 4
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet.

Fredag 4 dec, kl. 13.45, sal 26
Riktade hälsosamtal – den svenska modellen.

Torsdag 3 dec, kl.16.30, sal C4
Arbetar vi olika med levnadsvanor i USA och Sverige?

Torsdag 3 dec, kl.08.30, sal 24/25
Sitting is the new smoking?

Fredag 4 dec, kl. 15.00 sal 34
Obligatorisk handledd reflektion för kursen Sjukdomsförebyggande arbete

3. Ledarskap (SOSFS 2008:17)


Torsdag 3 dec, kl. 09.45, sal A3/4

Tomorrow’s Health and Healthcare – Challenges and Opportunities. Mary Durham.

Torsdag 3 dec, kl. 11.15, sal A 2
Learning to Improve. Föreläsare Bill Lucas.

Torsdag 3 dec, kl. 13.45, sal A2
En värdefull vård, del 1:1: Vad kan en ökad patient-läkarkontinuitet leda till?
En värdefull vård, del 1:2: Allmänmedicinens betydelse för en jämlik vård.

Torsdag 3 dec, kl. 15.00, sal A2
En värdefull vård, del II:1: Hur ökar vi insatserna av prevention i hälso- och sjukvården?
En värdefull vård, del II:2: Managementtrender i hälso- och sjukvården. Hur ska vi förhålla oss?

Torsdag 3 dec, kl. 16.30, sal 35/36

Nationellt system för primärvårdskvalitet – till nytta för patienten och hela sjukvården.

Fredag 4 dec, kl. 15.00, sal C4

Global hälsa: Framtiden i våra händer – vad ska vi göra med den?

Fredag 4 dec, kl. 16.10 sal 23
Obligatorisk handledd reflektion för kursen Ledarskap

Utöver dessa programpunkter finns flera nyckelområden i årets program som passar inom de övergripande målen för ST.

Sök i årets program/abstrakt >>

 

Ladda ned pdf för spridning >>