Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Program indelat i nyckelområden

Etik och prioriteringar

Medicinsk etik – då, nu och i framtiden
Behov av sjukvård - vad menar vi?
Ensamkommande flyktingbarn - belastning eller tillgång
Kvalitetsregister - kostar det mer än vad det smakar?
Läkare som dömts för brott - när bör legitimationen återkallas?
Vi & dom? Om behovet av ny moral för den moderna människan (Karolina Widerström-föreläsning, KLF)
Vårdmötets betydelse för att skapa en mer jämlik vård

Forskning och innovation

Tomorrow’s Health and Healthcare - Challenges and Opportunities
Bridging socioeconomic health inequities with quality indicator data
Gold Mining - Existing and Future Data Base Research in Israel and Sweden
REGASSA. Resultat från randomiserad klinisk prövning gällande internetbehandling och fysisk träning i primärvården
Registerbaserad forskning – vad, varför och hur? En interaktiv workshop med konkreta tips och råd.
Skall det göra ont att bli gammal? Utmaningar för smärtvården med en åldrande befolkning.

IT och ehälsa

App, lapp sa att du slapp
Digitaliserad anamnesupptagning- när och hur kan det användas?
eLäkekonst kräver struktur, samverkan och styrning – hur? Hearing
ehälsa behöver en användbar, standardiserad och strukturerad dokumentation - hur?
Etisk språkutveckling i hälso- och sjukvården
Hur kan allmänläkare påverka IT-systemen i vården?
Nationellt system för primärvårdskvalitet - till nytta för patienten och hela sjukvården
Utvecklat IT-stöd i primärvård och hemsjukvård
Vi lagrar massor av digital information – men hur kan vi återanvända den för att skapa värde för patienterna och läkarna?

Kunskapsutbyte och uppdatering – delstrimmor

1)    Allmän
Akutsjukvård - ett gemensamt ansvar
Akutsjukvård på vårdcentralen eller primärvård på Akuten?
Hur tar vi bäst hand om den ”benigna” lätta skallskadan?
Huvud-halscancerpatienter - odontologi och medicin i samverkan för bättre livskvalitet?
Astma och anafylaxi - nyheter, utmaningar och möjligheter
NSAID och ASA intolerans på spåret
Preventivmedlens betydelse för hälsa - viktig kunskap inte bara för gynekologen
Ny behandlingsstrategi vid PMDS
Barnhälsovård – för barns hälsa och välbefinnande
Nya riktlinjer för förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
Njurbiopsi vid systemsjukdomar – Vad har vi att vinna och vad kan vi förlora?
Vad kan vi göra för att inte fortsätta underbehandla gikt?
Strama - framgångsrikt lärande i sjukvården nu tar primärvården nästa steg
Behovet av validerade kunskapsprov i kirurgisk teknik 2015
Socialstyrelsens nationella riktlinjer – så kan de göra primärvården mer jämlik
Primärvårdens betydelse i cancervården
Working and learning in the service (Gästföreläsning med Janet Grant)
Leder nationella riktlinjer till en mer kunskapsbaserad, jämlik och patientcentrerad vård?


2)    Psykiatri
Alienquadrologin - en psykoanalytisk saga om moderskap och anknytning
Biomarkörer i psykiatrin: Vad kan vi använda hjärnavbildning till idag och i framtiden
Litiumbehandling - Effekter, risker och alternativ
Psykiatri – när, var och hur?
Psykiatri i tiden II
Utmattningssyndrom - En behandlingsbar möjlighet


3)    Utbildning och vidareutbildning

Framtidens specialistläkare; Vår stund på jorden, om tiden och livet som läkare. Att skära eller skriva - det är frågan? Att tänka med pennan tillsammans med andra - tanke- och textutbyte är värdefullt på vägen mot professionell kompetens. Likarätt i teori och praktik – så kan du göra vården mer jämlik för dina patienter
Genusmedveten medicin - om könsdiskriminering i läkarutbildningen och betydelsen av vidgade perspektiv
Hur tillvaratar vården utlandsutbildade läkares kompetens?
Livslångt lärande – livslångt examinerande?
Läkaren som litterär gestalt i ett medicinhistoriskt perspektiv
Räkna med seniorerna!
Studenter i klinisk praktik: etik, juridik och pedagogik
Är det inte dags för livslånga kompetenser, istället för märkliga mål?
Hur säkerställer vi blivande kollegors lärande i vården

Patientsäkerhet och kvalitet

En Värdefull Vård, del 1
En Värdefull Vård, del 2
Patientsäkerhet för läkarstudenten och AT-läkaren
Vad har hänt de senaste 10 åren med patientsäkerheten - vad återstår?
Barnpsykiatri och Första linjen – när, var och hur?
Liv och död och alla våra möten - Vad är det inom oss som orkar?
Tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård (Utbildning för chefläkare/anmälningsansvariga)
Hur skapar vi tillsammans en patientsäker hälso- och sjukvård och när vet vi att vi nått vårt mål?

Prevention och folkhälsa

Stark för kirurgi - stark för livet
Går det bättre att motivera den psykiatriska patienten att förändra sin livsstil om allmänläkare och psykiater samarbetar?
Hälsa hos migranter – strategier för att nå dem och följa upp preventionsinsatser
Tobaksförebyggande och smittskydd - motiverande samtal (MI) som gemensam metod
Smittskyddsdiagnostik – snabbt och rätt med dagens nya metoder
Alkoholens skador på tredje person
Fallgropar och möjligheter med att fråga om levnadsvanor
Varför FCTC, NCD och post2015- SDG är lika viktiga att känna till som HbAIC
Fysisk aktivitet och mental hälsa
Global Hälsa: Framtiden i våra händer – vad skall vi göra med den?
Jämlika levnadsvanor: Dags att arbeta mer metodiskt?
Arbetar vi olika med levnadsvanor i USA och Sverige?
Kost för en hållbar hälsa och värld
Riktade hälsosamtal - den svenska modellen
Sitting is the new smoking?
Ska ännu fler generationer kvinnor bli sjuka och dö i rökrelaterade sjukdomar?
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – dagens utmaning, morgondagens möjlighet
Snacka om evidens! Men hur hanterar läkare all kunskap på tobaksområdet?
Hur beaktas jämlikhet i vårdens stöd till hälsofrämjande levnadsvanor?