Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Konst & Läkekonst den 2 dec

Hur har läkarna format världshistorien?

Den 2 december kl. 18-19.30
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

De ”stora ledarnas” läkare insatser är intresseväckande. Hur hade världen sett ut utan deras medverkan? Världens beslutsfattare genom århundrandena har inte sällan varit verkligt sjuka- från allvarliga somatiska sjukdomar till grav paranoia.

Hälsotillståndet och därmed beslutskapaciteten hos ledare som Napoleon, Bismarck, minst 5 amerikanska presidenter, Churchill, Hitler m fl har till stor del påverkats av sina läkare.

Gjorde de någon nytta för den patient och de samfund de tjänade?
Hade historien sett annorlunda ut om de skött sina patienter på ett annat sätt?

Stephan Rössner bjuder på en illustrerad historisk exposé från 900-talets kung Sancho den fete av Leon till DDR:s Erich Honecker i vår tid.

Anmälan sker via registreringen till Medicinska riksstämman. Programmet är fullbokat!