Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Om Riksstämman

Välkommen till Medicinska riksstämman

- läkarnas mötesplats för kunskap och utveckling

Den 3-4 december 2015 öppnar vi upp årets Medicinska riksstämma på Stockholm Waterfront. Mötet samlar Sveriges läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare och myndigheter. Årets tema är "Morgondagens vård och hälsa - utmaningar och möjligheter". Det blir två intensiva dagar med ett vasst och stimulerande specialitetsövergripenade program med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Var & när

Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericsons plan 4
111 64 Stockholm
Webb: www.stockholmwaterfront.se
Waterfront är en handikappanpassad anläggning.

Medicinska riksstämman äger rum på Stockholm Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Det ligger i direkt anslutning till Stockholms Central (dit Arlanda Express går) och Cityterminalen.
Karta >>

Kongressavgifter                                                            


Två dagar

Kongressavgift två dagar  5 000 kr
Läkarstudent/ AT-läkare 350 kr

Dagavgifter

Torsdag 3 750 kr
Fredag  3 125 kr
Läkarstudent/ AT-läkare 350 kr

Alla priser är inklusive moms.

Till anmälan >>

 

Registreringens öppettider

Torsdag kl. 07.30-17.00
Fredag kl. 07.30-16.00
Du som har anmält dig i förväg hämtar ut ditt kongresskort i samband med  registreringen på Waterfront. Möjlighet finns även att köpa kongresskort på plats.

Utställningens öppettider

Torsdag kl 09.30–16.30
Fredag kl 09.00–14.00

Servering

I utställningen serveras lunchen som förbeställs i samband med registreringen. Passa på och mingla och knyt kontakter.

Kaffe: 10.45–11.15
Lunch: 12.15–13.45
Kaffe: 16.00–16.30, på torsdagen

Programkommitté

Delegationen för Medicinska riksstämman ansvarar för det vetenskapliga programmet. Delegationen har i uppdrag att se till att Riksstämman på bästa sätt speglar medicinens utveckling och främjar fortbildning.

Ordförande

Ordförande Catarina Almqvist Malmros

Catarina Almqvist Malmros är professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och överläkare i barnmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hennes forskningsintresse är bl.a. att identifiera faktorer i arv och tidig miljö som kan utgöra risk för astma och inflammatorisk sjukdom hos barn och ungdomar, genom en kombination av tvilling- register- och kliniska studier. Hon har tidigare varit vetenskaplig sekreterare i Barnläkarföreningen och är Generalsekreteraren för Medicinska riksstämman sedan 2013.


Ledamöter

Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre är barnläkare och numera chef för Futurum - akademin för hälsa och vård, landstinget i Jönköpings län. Hon professor, forskare och lärare på The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare där hon arbetar med Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap, men också som ämnesansvarig för forskning och forskarutbildning inom "Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd" samt som projektledare för EU-projektet QUASER.Kjell Bergfeldt

Kjell Bergfeldt är sedan tre år vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland med ansvar för implementering av den regionala cancerplanen. Tidigare bitr verksamhetschef onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Specialistläkare i gynekologisk onkologi. 2007-2010 sektionschef gynekologisk onkologi vid Universitetssjukhuset i Lund.Lotti Helström

Lotti Helström är gynekolog verksam på Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm. Hon är docent i kvinnosjukvård och förlossning vid Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och undervisning, Södersjukhuset. Hon har tidigare varit Riksstämmesekreterare i Sektionen för Medicinsk Psykologi, och är ledamot av Läkarförbundets Etik och Ansvarsgrupp (EAR). Hon är f n ordförande i SFOG och Läkarsällskapets Sektions för Obstetrik och Gynekologi.


Andreas Borsiin

Andreas Borsiin AT-läkare Landstinget Blekinge Karlskrona. Brinner för kardiovaskulär prevention och unga läkares möjligheter till fortbildning.


Gunnar Ljunggren

Gunnar Ljunggren har under sin kliniska verksamhet som invärtesmedicinare och geriatriker mest fokuserat på de äldre. De senaste åren har han dock som förvaltningsläkare ägnat sig åt hälso- och sjukvårdsforskning och -analys, framför allt baserat på Stockholms läns landstings databaser av vårdkonsumtionen. Här har även andra patientgrupper än äldre kommit under luppen.


Marcus Schmitt-Egenolf

Marcus Schmitt-Egenolf är professor i dermatologi och venereologi vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. Han forskar framför allt om psoriasis och melanom och är initiativtagare till Registercentrum Norr och registerhållare för det nationella psoriasisregisteret PsoReg. Marcus Schmitt-Egenolf är meriterad lärare och engagerad i grund- och forskarutbildning.


Anna Nager
Anna Nager är lektor i allmänmedicin på Karolinska Institutet med klinisk bas på Sophiahemmets Husläkarmottagning i Stockholm. Hon handleder doktorander och är projektledare för forskningsprojekt som rör e-hälsa, psykisk ohälsa och KOL inom primärvård. Anna Nager är vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM).


Maria Larsson
Maria Larsson har ett flerårigt stort engagemang i Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, och arbetar till vardags som psykiater samt processägare för ångest på Norra Stockholms Psykiatri. Hon är särskilt intresserad av att minska stigma kring psykiska sjukdomar som både är vanliga och där goda behandlingsmöjligheter finns. 


Mia Engström
Ordförande i SLS Kandidatförening. Läkarstuderande i Malmö, termin 10. Särskilt intresserad av medicinsk etik och psykiatri. 


Inger Nordin Olsson
Specialistläkare i allmänmedicin med 30-års klinisk erfarenhet och även därtill bl a arbetat i ledningsposition som verksamhetschef, samordnande distriktsöverläkare i ledningsgrupper,  handlett såväl AT- som ST-läkare. Hon är nu knuten till Örebro och dess  Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC).

Ing-Marie Bergbrant
Har arbetat som läkare i 33 år. Hon har arbetat som chefläkare och Kvalitetsdirektör i sjukhusledningen för Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU). Men arbetar sedan februari 2014 som läkare inom SU´s palliativ vård (avancerad sjukvård i hemmet).Adjungerad ledamot

Filippa Nyberg

Svenska Läkaresällskapets VD