Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Ledande expert om klimat och hälsa till Riksstämman

Anthony Costello, professor i International Child Health vid University College of London (UCL) kommer till årets Medicinska riksstämma för att tala om klimat och hälsa.

Professor Costello är chef för UCL Institute for Global Health och ordförande för den första UCL Lancet kommissionen som år 2009 publicerade rapporten ”Managing the Health Effects of Climate Change”. Hans internationella vetenskapliga expertis omfattar flera områden såsom barns och kvinnors hälsa, nutrition, hälsoekonomi, infektionssjukdomar och hälsoeffekter orsakade av klimatförändringen. 

Professor Costello leder arbete kring frågor inom dessa områden i  bl a WHOs, UNICEFs, UNFPAs och Världsbankens regi och han åtnjuter ett mycket stort förtroende internationellt. Han har bl a undersökt hälsoeffekterna av klimatförändringar i södra Asien och Afrika.

Professor Costello arbetar för närvarande med att sammanställa den kommande andra UCL Lancet kommissionens rapport om klimatförändringens hälsoeffekter i samarbete med bland annat Stockholm Resilience Centre och klimatforskare i Kina. Rapporten kommer att bl a handla om vilka åtgärder som behöver vidtas för att försöka förebygga en stor hälsokris orsakad av klimatförändringen. Man räknar med att rapporten kommer vara färdig i november 2014, vilket innebär att han kommer kunna presentera de allra senaste kunskaperna om klimat och hälsa vid symposiet på Riksstämman.

Bland hans intressen hör litteratur och han är sedan många år medlem i en bokcirkel som mest läser modern litteratur. Han planerar att under hösten introducera August Strindberg i bokcirkeln. Han skriver själv på en bok om sociala grupper och hur de interagerar i frågor såsom klimatet. Han är också intresserad av cricket och engelsk fotboll.

Professor Costello är också en entusiasmerande talare. Han är en efterfrågad gästföreläsare vid internationella medicinska konferenser. Han har även arrangerat ett stort antal grund- och forskarutbildningskurser vid flera brittiska universitet. Han och hans team har utvecklat uppskattade masterutbildningar i global hälsa och han har under många år varit kursledare vid masterutbildningar i internationell barnhälsovård.