Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De senaste nyheterna från Medicinska rikstämman.

 • Svenska Läkaresällskapet inviger den 14-15 november 2017 ”Framtidens Medicin & Hälsa” – en ny arena för möten och samtal om hälso- och sjukvårdens utveckling. Under två dagar arrangeras vidareutbildning och fortbildning, debatter och seminarier kring hälso- och sjukvårdens viktigaste utmaningar...

 • Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resultat. Mötet uppvisade ett högkvalitativt specialitetsövergripande program med fler besökare och nöjda utställare. En viktig och uppskattad faktor var årets satsning på fritt inträde för medlemmar i Svenska...

 • Tack för två fantastiska dagar med ett välbesökt och angeläget vetenskapligt program. Mötet lockade i år närmare 2 300 besökare, en ökning från föregående år.

 • Årets officiella programtidning för Medicinska riksstämman medföljer veckans nummer av Dagens Medicin. Nu uppdaterad med tider och salar. Läs mer om programmet, medverkande och hitta just dina favoriter. Programtidningen delas även ut på plats på Waterfront. Ladda den programmet som pdf >>

 • Ta del av ny kunskap, erfarenheter och behandlingsmetoder. Vi har sammanställt programmet för årets internationella experter.

 • I år har vi förlängt lunchpauserna för att du som besökare ska ges möjlighet att botanisera i utställningen, mingla med kollegor och ta del av ny spännande kunskap och fakta på Scen och i den nya mötesplatsen "Arenan". Lunchen förbeställs i samband med anmälan. Välj mellan en god wrap eller salla...

 • Rökning är den största enskilda orsaken till ohälsa och förtida död. För att lyckas sluta hälsoklyftorna inom en generation krävs därför ett tobaksförebyggande arbete.

 • Berättelserna om utländska läkare som fastnar i den svenska byråkratin har fått symbolisera misslyckandet inom svensk integration. Många vill nu se krafttag för en säker och snabbare process ut till arbetsmarknaden.

 • Hjärnan består av 100 miljarder nervceller. Det är samma storleksordning som stjärnorna i Vintergatan. Kunskapen kring hjärnans biologi är under ständig utveckling och med fler biologiska markörer kan diagnostiken förbättras och leda till mer effektiv behandling.

 • Kontinuitet, primärvård, prevention och managementtrender är fyra av de ämnen som lyfts i de inslag som Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård anordnar på Medicinska riksstämman den 3 december.

 • I en undersökning som Framtidens Karriär - Läkare i samarbete med  VOC Nordic nyligen genomförde svarade 88% av de tillfrågade läkarna att de tycker att specialitetsövergripande fortbildning är viktigt.

 • Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, har tilldelats Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell, och vardagsnära etik. "Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en n...

 • Angelägna frågor för dagens och framtidens sjukvård och hälsa. Årets tema Morgondagens vård och hälsa sätter fokus på framtidens vård och de utmaningar och möjligheter vi står inför. Anmäl dig nu!

 • Årets officiella programtidning för Medicinska riksstämman medföljer veckans nummer av Dagens Medicin. Läs mer om programmet, medverkande och hitta just dina favoriter. Ett uppdaterat program med salar delas även ut på plats på Waterfront.

 • Behovet av en gemensam plattform för att diskutera sjukvårdsfrågor ur ett helhetsperspektiv blir allt större. Den 3-4 december samlas vi för att mötas över specialitets- och organisationsgränserna för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

 • Riksförbundet HjärtLung och HLR-rådet arrangerar kurs i hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

 • Integritetsskyddsproblematiken inom vård och forskning Myndigheten f ö r vård- och omsorgsanalys presenterar del ett ur ett projekt som rör personlig integritet och digital information i vård och forskning. Varför råder det oenighet om vikten av integritetsskydd och vilka risker kan uppkomma? Vil...

 • Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta migranter och ensamkommande flyktingbarn som söker sig till Sverige. Hur ska hälso- och sjukvården möta dessa människor?

 • Under Riksstämman ges ett unikt tillfälle att lära sig mer om hur man kan använda register i forskningssyfte.

 • 287 föreläsare kommer till årets Medicinska riksstämma för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vem vill du absolut inte missa?

 • Under förra årets Riksstämma var flera inslag om psykiatri så välbesökta att inte alla fick plats. I år blir det större lokaler och lika angelägna ämnen.

 • Här finns inspirerande föreläsningar, kurser och debatter för läkare i alla stadier av yrkeslivet, från student till färdig specialist.  Passa också på att ta del av kunskapsutbyte och branschnyheter i utställningsdelen

 • Välj mellan inspirerande föreläsningar, kurser och debatter för läkare i alla stadier av yrkeslivet, från student till färdig specialist.

 • Hitta dina favoriter i årets program.

 • Nu har vi öppnat registreringen till årets Medicinska riksstämma. Är du medlem i SLS har du fritt inträde till årets möte vid anmälan senast den 15/11 2015. Gå in och anmäl dig och säkra din plats!

 • Vi har i årets vetenskapliga program plockat ut ett antal programpunkter för dig som gör din ST. Genom att delta vid minst tre av de föreslagna programpunkterna under respektive kompetensområde ges du möjlighet att delta vid en handledd reflektion för att erhålla kursintyg. Säkra din plats genom...

 • I år fortsätter vårt samarbete med Framtidens Specialistläkare som arrangerar fyra sammanhållna programpunkter under årets Medicinska riksstämma. Vår stund på jorden, om tiden och livet som läkare Medverkande: Ola Björgell, Docent, Lunds Universitet, Regionöverläkare, Region Skåne. Anknyter...

 • Under de två senaste åren har ett omfattande förbättringsarbete genomförts för att modernisera och effektivisera mötet, för att kunna fortsätta erbjuda ett högkvalitativt program. Det är med glädje vi i år kan erbjuda mötet som en kostnadsfri förmån för medlemmarna.

 • The vast majority of professionals working in healthcare want to improve. But improvements require change and changing needs people not only to want to alter their practice but also to have the support they need to do so. One powerful way to embed and sustain change is through ‘real world’ learni...

 • Tre framstående läkare och författare, högaktuella med nya böcker, möts på Medicinska riksstämman.   Pia Dellson Pia Dellson är överläkare och specialist i psykiatri och onkologi. Hon arbetar med cancerrehabilitering vid Skånes Universitetssjukhus och är aktuell med boken Väggen : en utbränd...

 • Det är med stor glädje vi presenterar årets invigningsföreläsare Mary Durham, chef för forskning- och utveckling vid Kaiser Permanente Research. Durham kommer till  Riksstämman för att bland annat tala om förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården. Short biography Mary L Durham, PhD, Vice...

 • Medicinska riksstämman är den största mötesplatsen för läkares vidareutbildning och fortbildning. En viktig arena för utbyte av erfarenheter och kunskaper specialister emellan. Baserat på Svenska Läkaresällskapets kärnvärden: vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjuder vi en plattform för...

 • Igår beslutade Svenska Läkaresällskapets styrelse att Medicinska riksstämman kommer att arrangeras den 3-4 december 2015. En första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet. – Riksstämman är unik som...

 • Medicinska riksstämman, Sveriges största möte över läkares specialitetsgränser, gick av stapeln i centrala Stockholm den 4-5 december, med fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Flera av de debatter som Läkaresällskapet medverkat i under året lockade till...

 • Tack till alla deltagare, medverkande, utställare och partners för två fantastiska dagar med fortbildning i fokus. .

 • OBS! Den gemensamma reflektionen i grupp ledd av Martin Rejler, Peter Margolis och Boel Andersson Gäre, har ny tid fredag den 5 december kl. 15.30-16.30 i sal 22 Medicinska riksstämmans vetenskapliga program innehåller många ämnen som behövs för måluppfyllelse för ST inom de allmänna målen...

 • Uppdaterad programtidning med salar

 • Medicinska riksstämman. Förra året fylldes salen av debattglada läkare, ekonomer och beslutsfattare på Stockholm Waterfront under de tre sessioner som handlade om hur hälso- och sjukvården ska styras. Frustrationen var uppenbar över hur vården betraktas som en produktionsapparat, där patienter...

 • Vad krävs egentligen för att en läkare ska kunna ta ett "PAL" -ansvar?

 • Svensk hälso- och sjukvård är inte bäst på allt, säger en ny internationell jämförelse mellan 11 länder. Patienterna vill vara med. Är de den outnyttjade innovationskraften som krävs för att möta utmaningarna? Hur kommer det sig att vi har så svårt att släppa in patienterna i vårdens processer? P...

 • Det är dags att tänka om när det gäller screening av både prostata- och bröstcancer, anser professorerna Henrik Grönberg och Per Hall.

 • Att en patient blir kritiskt sjuk upptäcks ofta så sent att det leder till onödig multiorgansvikt, eller till och med undvikbar död.

 • Svenska experter delar med sig om bra matvanor och hur råd om bra matvanor kan omsättas till praktik.

 • Beslutet om att JK lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv och död" kom tidigare i veckan. Trots att fallen läggs ned, ifrågasätter JK filmning av patienter i akutmedicinska situationer och välkomnar det gemensamma uttalande som den...

 • Utbildningen syftar till att ge kunskap i Hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en Defibrillator / Hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp

 • Varför är Medicinska riksstämman viktig för dig och vilka föredrag tycker du verkar mest intressanta i årets program?

 • Välj mellan 100 programpunkter. Kurser, föreläsningar, debatter, symposier, workshops. Internationella och nationella föreläsare.

 • Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Förutom att kraven på effektivitet och kvalitet ständigt höjs, ska även det som igår var forskningsfront omsättas i praktiken på alla sjukhus ute i landet. Därför behöver vi läkare vara uppdaterade och välutbildade, inte bara inom vår egen...

 • Under de senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen hos äldre ökat med över 60 procent.

 • Har du svårt att få en överblick över programmet? Ta del av vår schematiska översikt.

 • Ökad kunskap om tumörbiologiska faktorer kan få stor betydelse när det gäller att förbättra prognosen av icke-småcellig lungcancer i framtiden.

 • Kronisk smärta är ett stort problem med avsevärda samhällsekonomiska kostnader och stort lidande för den enskilda individen. De samhällsekonomiska kostnaderna har av SBU beräknats till cirka 2,5 % av bruttonationalprodukten årligen i direkta och indirekta kostnader, vilket i Sverige 2012 motsvara...

 • Under Riksstämman arrangeras en halvdag om de hälsovinster fysisk aktivitet medför.

 • Det finns en tydlig koppling mellan skolmisslyckande och ökad risk för psykisk ohälsa. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, medverkar i ett inslag om hur väl skolans krav är anpassade till barns olika kognitiva förutsättningar. En stor andel barn och ungdomar klarar inte de krav som stäl...

 • Cystisk fibros är en ärftlig progressiv sjukdom med manifestationer i flera organ och berör därmed flera olika specialiteter.

 • Scenprogram torsdag den 4 december kl. 15.30 EU:s moderniserade yrkeskvalifikationsdirektiv anger att fortbildning för de statligt reglerade professionsyrkena ska främjas. Enligt betänkandet SOU 2014:9 kan Socialstyrelsen få uppgiften att ta fram en föreskrift om reglering av fortbildningen. Hur...

 • Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström öppningstalar på Medicinska riksstämman den 4 december kl 12.10. Mer information inom kort. Foto: Sören Andersson

 • En nyhet i år är att Hälsotorget arrangerar ett digert workshop-program med fokus på folkhälsa och levnadsvanor.

 • I år har Svenska Psykiatriska Föreningen fler inslag än tidigare på Medicinska riksstämman. Ta del av deras program och kom och lyssna till Sveriges främsta experter. Torsdag den 4 december Psykiatri i tiden Lena Flyckt ordförande i SPF medverkar i symposiet Psykiatri i tiden, som även inleder de...

 • Svenska barnläkarföreningen anordnar i år angelägna inslag under Medicinska riksstämman för dem som någon gång behandlar barnpatienter. Allt fler barn överlever sjukdomar som vården tidigare inte kunnat klara av, vilket gör att dessa patienterallt oftare blir patienter inom vuxenvården. Svåra...

 • British Medical Journal har påtalat att klimatkrisen är 2000-talets största hälsofråga. Läkare för miljön samarrangerar program för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarnas effekter på vår hälsa. Torsdag den 4 december 2014   Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra? Moderato...

 • Bea Uusma, läkare och författare, kommer till Medicinska riksstämman för att berätta om sin forskning, sina expeditioner och om det mysterium som ledde till att hon utbildade sig till läkare.

 • Ebolaepidemin i Västafrika har lyft riskerna med denna sjukdom i resursfattiga länder och frågan om vilken beredskap som krävs i Sverige vid dessa utbrott. Det finns ett behov att förmedla både hur utvecklingen ser ut i Västafrika och hur vi arbetar med att förbereda oss för misstänkta fall i...

 • All vård beror idag på välfungerande IT och allt fler funktioner inom vården digitaliseras med mer eller mindre genomtänkta system. Rätt utformat kan IT vara ett bra stöd för både patient och personal för att dokumentera, hitta information, kommunicera och lära sig. Dåligt utformat kan IT utgöra...

 • Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Under SLS välbesökta konferens Global Health Beyond...

 • Kvinnliga läkares förening har bjudit in professor emerita i straffrätt Madeleine Leijonhufvud som årets hedersföreläsare till Karolina Widerströms minne. Hon ska tala om behovet av kunskapsöverföring och samverkan mellan medicin och juridik. Lagar måste stämma med förskrifter om hälso- och...

 • Till Medicinska riksstämman kommer nationellt och internationellt framstående läkare, forskare och myndighetsrepresentanter för att delta i årets program. Ta del av ett urval.

 • Anthony Costello, professor i International Child Health vid University College of London (UCL) kommer till årets Medicinska riksstämma för att tala om klimat och hälsa.

 • Nu kan du söka i årets program. Här finns inspirerande föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Programmet fokuserar särskilt på övergripande interaktiva programpunkter som kombinerar flera specialiteter. Välj mellan 100 programpunkter på två dagar.

 • Fallet Thomas Quick har under två decennier föranlett otaliga debattartiklar, flera böcker och många heta meningsutbyten om bland annat psykiatrisk diagnostik, psykoterapeutisk behandling och rättsväsendets fungerande. Thomas Quick/Sture Bergwall är nu sedan april 2014 utskriven från den slutna...

 • Medicinska riksstämman är Lipus granskad. Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20140070)

 • Programinlämning pågår med dealine den 15 maj. Därefter publiceras programmet i sin helhet här på webben. Vi uppdarera fortlöpande och du kan redan nu ta del av några av årets programpunkter. 

 • Välj mellan 100 programpunkter på två dagar.

 • Sir Michael Marmot är något av en gigant inom epidemiologisk forskning och kommer  till Riksstämman för att tala om sina studier om hur vår sociala status påverkar hur vi mår.

 • Vi påbörjar nu planering av programmet för Medicinska riksstämman 2014, och bjuder in SLS sektioner, delegationer och kommittéer att bidra med programförslag. Baserat på Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik erbjuder vi även i år en plattform för vetenskapliga föredrag o...

 • Årets Medicinska riksstämma gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Målet 2 000 deltagare uppfylldes, drygt 2 100 personer deltog i de två dagarnas intensiva program.

 • Medicinska riksstämman 2013 gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Ta del av bilder från det välbesökta och uppskattade mötet.

 • Måndagen den 2 mars 2009 anhölls en överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, misstänkt för mord alternativt dråp på ett svårt sjukt spädbarn som hon haft i sin vård.Hon greps av fyra poliser, mitt under pågående rond på barnintensiven, framför ögonen på oroliga barn, föräldrar och kollegor. D...

 • Kom till Hälsotorget i utställningshallen - en central plats för möten och kunskap kring hur vi skapar en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Organisationer på plats Barnmorskeförbundet Projekt Goda Levnadsvanor Cancerfonden Dietisternas riksförbund Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Hälso-...

 • Från aktad yrkeskår till misstänkliggjord tjänsteman – läkarrollen i ljuset av omvärldens krafter Tid 16:30 - 18:00 Sal 24/25 Medverkande Anna-Maria Weingarten (moderator), Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Stockholm Arrangör SLS sektion för Medicinsk psykologi

 • En nyhet för årets Medicinska riksstämma är barnhörnan,som finns på plan 3 med närhet till skötrum. Här kan du som tillsammans med ditt barn leka en stund. Vi har barnanpassade möbler, leksaker och pyssel för de mindre och lite större barnen. En micro finns även på plats för dig som vill värma...

 • Aleksandr Borodin (1833 - 1887) var läkare och världsberömd vetenskapsman. Som professor i kemi vid universitetet i S:t Petersburg hade han kontakt med de stora kemisterna i Europa. Läkaryrket passade honom inte särskilt bra, han hade svårt för att se blod, sår och lidande. Däremot var han en...

 • Välkommen till ett symposium som presenterar Socialstyrelsens nya vägledningsmaterial och rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd och ny kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer vid plötslig spädbarnsdöd.

 • How do we know that we know what we need to know? In Sweden as in many European countries there are ongoing discussions on how to evaluate professional competence. In the US interesting models have been developed which are more based on the quality of work rather than structural measurement of...

 • Sverige är ett av de länder som har flest antal läkare per invånare men om man tittar på antalet läkarbesök per invånare hamnar Sverige i botten

 • New Public Management (NPM) har genom Maciej Zarembas artikelserie hamnat på var mans läppar. Zaremba är djupt kritisk till NPM som enligt analysen fråntagit läkaren hennes privilegium att som yrkesutövare själv ta det yttersta ansvaret för arbetet och patienten. Istället har styrning med bristan...

 • Lika vård för alla gäller inte den patientgrupp som drabbats av psykisk ohälsa.

 • Söndagen den 24 november distribueras Svenska Läkaresällskapets tidningsbilaga "Framtidens hälso- och sjukvård" med Dagens Nyheter. Läs mer om årets Medicinska riksstämma, vikten av att lära sig HLR, det friska åldrandet, Olle Korsgrens forskning om diabetes typ 1, jämlik hälsa och mycket mer. Lä...

 • Välkommen till Medicinska riksstämmans Kandidatdag fredagen den 6 december  Stockholm Waterfront. Vi erbjuder ett skräddarsytt program för dig som studerar till läkare. Ditt deltagande certifieras av Svenska Läkaresällskapet. Fritt inträde för dig som är medlem i Kandidatföreningen, övriga...

 • Hur går det med vår privata matfilosofi när det vi lägger på tallriken i så hög grad påverkar både miljön? För det är inte enbart vår egen hälsa som påverkas av det vi stoppar i oss. Vad vi äter påverkar även vår egen planets överlevnad.

 • I den mån det går försöker vi flytta programpunkter som är fulltecknade till större salar.

 • Sir Harry Burns är kirurgen som fick i uppdrag att vända Skottlands negativa hälsoutveckling. Han menar att hälsokrisen till stor del beror på samhällets kollaps. Sir Harry Burns inviger årets Medicinska riksstämma.

 • De senaste åren har det hänt mycket när det gäller kunskap om hur man ska behandla patienter med blodprodukter. Rigshospitalet i Köpenhamn har fått stå modell när läroböckerna i USA nu skrivs om. Under Medicinska riksstämman föreläser Pär I Johansson om de senaste årens genombrott.

 • Ronnie Gardiner flyttade från USA till Sverige 1963 och fortfarande aktiv på toppnivå som trumslagare. Trots betydande musikaliska framgångar ser han skapandet av RGRM-metoden som höjdpunkten i sitt liv. När Ronnie Gardiners fästmö brutalt mördades 1980 var Ronnie mycket nära att ta livet av sig....

 • Årets program ligger i tryckpressarna, men du kan redan nu ladda ned Programguiden som pdf och läsa allt om årets Medicinska riksstämma.

 • Årets Medicinska riksstämma vänder sig bland annat till läkare i alla stadier av sitt yrkesliv samt till läkare under utbildning. Vi har plockat ut några av årets höjdpunkter för dig som är läkarstudent.

 • Samtal mellan patient och läkare är en viktig nyckel till framgång när det gäller alkoholvanor. Ta del av programpunkter som handlar om folkhälsa och levnadsvanor.

 • Svenska Läkaresällskapet fortsätter att prioritera global hälsa och ämnet lyfts i flera programpunkter under årets Medicinska riksstämma.

 • Idag är det världsdagen för psykisk hälsa. Kom till årets Medicinska riksstämma och fortbilda dig i ämnet. Flera programpunkter om psykisk hälsa arrangeras. 

 • Våldtäkt som krigsstrategi - ett hån mot grundläggande mänskliga rättigheter. Margot Wallström på Riksstämman om konfliktrelaterat sexuellt våld.

 • Kolla in vad Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik har att säga om saken.

 • Med två berömda författarexempel belyses samspelet mellan läkekonst och diktkonst och litteraturens möjligheter att gestalta läkarroll respektive patientroll i humanioraperspektiv.

 • Hälso- och sjukvårdens ledande experter, forskare och läkare kommer till Riksstämman för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ta del av årets medverkande i det vetenskapliga programmet.

 • Vi arrangerar 150 programunkter på två dagar. Ett intressant och högaktuellt program som erbjuder fortbildning för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Läs mer om inspirerande föreläsningar och kurser. Fler höjdpunkter publiceras löpande.

 • Beskrivning: Effektiva preventivmedel är en förutsättning för reproduktiv hälsa. Kursen vänder sig till ST-läkare inom gynekologi och allmänmedicin, för att bredda förskrivningskompetensen och fördjupa kunskapen.

 • Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.

 • Efter Maciej Zarembas artikelserie har New Public Management debatterats flitigt. Välkommen till en symposiesvit som tar upp bakgrund, framväxt och konsekvenser av NPM.

 • Inbjudan till föreläsning och symposium vid Medicinska riksstämman

 • Det blir två intensiva (150 programpunkter) dagar med ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program

 • Under två intensiva dagar, den 5–6 december 2013, samlas läkarkåren till Sveriges största tvärdisciplinära mötesplats för läkare. Medicinska riksstämman skapar möjlighet till vidare-utbildning och utbyte av erfarenheter över specialistgränserna och har arrangerats i 70 år av Svenska Läkaresällska...

 • Ännu större fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna. Nu när Riksstämman firar 70 år pågår en intensiv process för att förnya läkarnas största gemensamma mötesplats för fortbildning. Flytten till Stockholm Waterfront Congress Centre mitt i city ger möjligheten...

 • Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress CentreSvenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges största tvärvetenskapliga möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och...

 • 2013 års Riksstämma i ny kostym Den medicinska riksstämman fyllde 70 år 2013. Stora förändringar hade skett inför denna jubilerande riksstämma, som hade flyttat från Älvsjö till Stockhom Waterfront i centrala Stockholm. Antalet dagar var minskade från tre till två och antalet programpunkter var...

 • Varmt välkomna den 5 dec, klockan  12.10–13.20 i sal A2. Svenska Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg öppnar mötet. Riksstämmans generalsekreterare Catarina Almqvist Malmros introducerar årets invigningstalare Sir Harry Burns. Sir Harry Burns: Transforming the Health of Populations Erik...

 • Global Hälsa är ett brett område av forskning och klinisk verksamhet som spänner från utveckling av hälso- och sjukvårdssystem i världens fattigaste länder till att stävja välfärdssjukdomarnas och miljöförändringarnas effekt på hälsan i världen. Här presenteras programpunkter med tema global häls...