Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

eLäkekonst – går det att förena empati och high tech?

All vård beror idag på välfungerande IT och allt fler funktioner inom vården digitaliseras med mer eller mindre genomtänkta system. Rätt utformat kan IT vara ett bra stöd för både patient och personal för att dokumentera, hitta information, kommunicera och lära sig. Dåligt utformat kan IT utgöra ett stort hinder med risk för frustration och tidsstöld. Bland problemen med IT är att olika system införs utan tillräckliga krav respektive användarmedverkan. IT:s potential utnyttjas inte för att skapa användarvänlig kommunikation med kvalitetsregister. Bristande struktur försvårar användning av data ur patientjournaler för forskning och verksamhetsutveckling.

Nya nationella IT-lösningar som t.ex. Pascal införs utan tillräcklig testning. Patientens tillgång till sin journal respektive registrerade uppgifter i olika register väcker etiska frågor. Effektiv IT-användning innebär upplevd nytta med IT som stöd för läkekonsten. Kan empati och hightech kombineras för att uppnå eLäkekonst?

Välkommen till hearing där berörda myndigheter och organisationer frågas ut om vidtagna och föreslagna åtgärder inom IT-området för att främja sunda vård, IT-lösningar, som gagnar både patienter och professionen.

Torsdag den 4 december kl. 10.30-12.00

eLäkekonst – går det att förena empati och high tech?

Medverkande (* = Moderator)
Göran Petersson* 1, Lars-Erik Holm 2, Torsten Håkansta 3, Anna Léfèvre-Skjöldebrand 4, Lena Furmark 5, Anne Carlsson 6, Nina Rehnqvist 7, Karin Båtelson 8, Hans Karlsson 9, Kristina Söderlind-Rutberg 10
1eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar, 2Generaldirektör, Socialstyrelsen, 3Generaldirektör, eHälsomyndigheten, 4VD, Swedish MedTech, 5Statssekreterare, Socialdepartementet, 6Ordförande, Reumatikerförbundet, 7Ordförande, SBU, Stockholm, 8Klinisk neurofysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 9Direktör, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 10Anestesi, Linköpings Universitetssjukhus och SLS etikdelegation, Linköping, Sverige