Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Vita dokusåpor - etik, integritet och pengar

Beslutet om att JK lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv och död" kom tidigare i veckan. Trots att fallen läggs ned, ifrågasätter JK filmning av patienter i akutmedicinska situationer och välkomnar det gemensamma uttalande som den 3 februari 2014 gjordes av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd. I uttalandet avråds läkare och sjuksköterskor från att delta i TV-program som i dokumentär form önskar spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården.

Debatten om vita dokusåpor fortsätter på årets Medicinska riksstämma. Genom avtal har ett antal landsting möjliggjort att tystnadsplikten kommit att åsidosättas och patienternas integritet är hotad. Patienter har inte alltid givit medgivande och om de gjort det, så kan detta inte tas tillbaka. Principerna för deltagande i dessa program skiljer sig alltså på avgörande sätt från praxis i medicinsk sjukvård och forskning för övrigt.

Fredag den 5 december kl. 08.30-10.00
Vita dokusåpor - etik, integritet och pengar
Vad är lagligt och etisk rimligt i denna typ av inspelningar?  Landstingsföreträdare
ger sina argument för deltagande i dylika program liksom representanter för läkare och sjuksköterskor som har motsatt uppfattning.