Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Psykisk hälsa i fokus under Riksstämman


Kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångvård är nyutgivna hösten 2013

Tid: 09.30–10.15 sal 32
Medverkande: Herman Holm (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Bjärred.
Kort sammanfattning: Svenska Psykiatriska Föreningen har hösten 2013 utkommit med ”Kliniska riktlinjer vid Psykiatrisk Tvångsvård”. Denna workshop erbjuder fördjupad kunskap, erfarenhet i detta svåra ämne. Lämplig för alla läkare.
Arrangör: Psykiatri

Dans för hälsan

Tid: 10.30–11.30 sal 34
Medverkande: Bengt Starrin (moderator), Karlstads Universitet.
Beskrivning: Socialt dansande – en stilla foxtrot eller en rivig bugg – farligt farligt! Eller härligt härligt. Vad vet vi? Vad behöver vi utforska?
Arrangör: Psykiatri

Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor: dans – en resursstärkande insats

Tid: 10.30–11.30 sal 27
Medverkande: Anna Duberg (moderator), Vårdvetenskapligt Forskningscentrum, Centre for Health Care Sciences, Örebro County Council.
Beskrivning: En randomiserad kontrollerad dansinterventions-studie för flickor 13–18 år med psykosomatiska symtom och stress visar kostnadseffektivitet och signifikanta förbättringar i självskattad hälsa.
Arrangör: Psykiatri

Somatisk sjukdom vid psykiatrisk ohälsa

Tid: 14.30–16.00 sal c4
Medverkande: Lena Flyckt (moderator), Svenska Psykiatriska Föreningen, Claes–Göran Östensson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Beskrivning: Patienter med psykiatriska diagnoser får inte den somatiska vård de behöver. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att nå gruppen av personer med somatisk sjuklighet och samtidig psykisk sjukdom.
Arrangör: Psykiatri

Placerade barn är ju socialtjänstens ansvar, eller? – ett symposium om placerade barns behov av psykiatriska och medicinska insatser

Tid: 16.30–18.00 sal c2
Medverkande: Maria Unenge Hallerbäck (moderator), Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget i Värmland, Kjerstin Almqvist, Division Psykiatri, Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet, Anders Hjern, CHESS, Stockholms universitet, Bo Vinnerljung, Stockholm universitet, Stefan Kling, Skolhälsovården, Malmö.
Kort sammanfattning: Barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård i Sverige i dag får vare sig den somatiska eller den psykiatriska sjukvård som de har behov av och borde ha rätt till.
Arrangör: Barn- och ungdomspsykiatri