Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Nyinsatt programpunkt!

Integritetsskyddsproblematiken inom vård och forskning


Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar del ett ur ett projekt som rör personlig integritet och digital information i vård och forskning.

Varför råder det oenighet om vikten av integritetsskydd och vilka risker kan uppkomma?

Vilka typer av data samlas in om enskilda individer inom hälso- och sjukvården och hur hanteras det?

Vilka syften fyller datan och vem gynnas av att den används?

Vilka risker och skador kan uppkomma i sammanhanget och vem drabbas?

Fredag den 4 december kl 11.15-12.15

Digital vårddata – vilka är fördelarna och vad händer med integriteten?

Medverkande: Sara Belfrage, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Kjell Asplund, Statens medicinsk etiska råd (SMER), Mårten Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Hanne Kjöller, journalist Dagens Nyheter, Lena Lundgren, Region Östergötland, Måns Rosén, Karolinska Institutet, Emma Spak SYLF och moderator Dag Ström.