Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Välkommen till läkarnas mötesplats för fortbildning!


Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Förutom att kraven på effektivitet och kvalitet ständigt höjs, ska även det som igår var forskningsfront omsättas i praktiken på alla sjukhus ute i landet. Därför behöver vi läkare vara uppdaterade och välutbildade, inte bara inom vår egen specialitet. Många av oss har även erfarenheter av en hög arbetsbelastning och vi behöver verktyg för att hantera den.

Den 4-5 december samlar vi återigen läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare och representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv inom hälso- och sjukvården för två intensiva fortbildningsdagar på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Årets vetenskapliga program är av högsta klass, och vi upprepar förra årets succé att förnya mötet till form och innehåll. Utifrån Svenska Läkaresällskapets kärnvärden vetenskap och utbildning, etik och kvalitet har vi fokuserat på att erbjuda en plattform för fortbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet. Även i år erbjuder vi SLS-certifiering, och programmet är LIPUS-granskat och godkänt.

Exempel på programpunkter är uppdaterade riktlinjer kring utredning och behandling av vanliga folksjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom, smärta och fetma samt nya rön kring psykisk ohälsa, cancerscreening och reproduktiv hälsa. Det finns möjlighet att lära sig mer om akuta förgiftningar, barn med ovanliga diagnoser som blir patienter i vuxenvården samt vikten av att samtala med äldre om levnadsvanor.

Ta chansen att fortbilda dig, och var med och påverka – för din egen, patienten och klinikens skull!

Catarina Almqvist Malmros
Barnläkare och professor, Generalsekreterare Medicinska riksstämman.

Till anmälan >>