Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Urval ur årets program

Medicinska riksstämman erbjuder inspirerande föreläsningar, work-shops, symposier, debatter och kurser för läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. Välj mellan 100 programpunkter på två dagar. Deadline för programmet är den 15 maj, men vi kan redan nu presentara ett urval av de godkända programpunkterna.

Övergripande ämnen i urval
Vårdens organisation och styrnin
IT i vården
Levnadsvano
Missbruk/beroende
Förbättringskunskap och organisationslära
Äldre och hälsa
Klinisk forskning och utveckling
Patientsäkerhet
Global hälsa
Patientbemötande
Ledarskap
Barn och hälsa
Etik
Smärta
Onkologi
Psykiatri

Ett axplock ur programmet


Invigningstalare
Sir Michael Marmot om hur vår sociala status påverkar hur vi mår.

Kurser: Preventivmedelsförskrivning, Chefläkarutbildning, Sexualmedicin för ST-läkare.


• Pengar vid organ- och äggdonation – vilka principer bör gälla?

• Hur kan det nationella kunskapsstödet för vård och behandling av personer med  
könsdysfori bidra till god och jämlik vård?

• Neurokirurgisk behandling av smärta

• Utbildning för chefläkare/anmälningsansvariga läkare med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård

• Vita dokusåpor – etik, integritet och pengar

• Tryggare kan flera vara – psykodynamisk handledning och behandling vid
Barnavårdscentraler

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Behov av förändring: en översyn eller nya föreskrifter?

• Ryggpatienten en utmaning i vården – bedömning och handläggning

• Långvarig smärta i bäcken och buk hos kvinnor - orsaker, utredning, behandling och omhändertagande

• Fitness = FYSS på svenska

• Diabetes och migration

• Nya möjligheter till fosterdiagnostik, hur enkelt kan/bör det bli?

• Kan mormor bli muskelbyggare - hur öka muskelmassa och förbättra muskelfunktioner hos äldre?

• Vårdprogram för fetma i Sverige

• Ronden - kan den tillgodose patientens rätt till delaktighet och integritet?
• Vårdprogram för fetma i Sverige

• Kronisk njursjukdom - ett folkhälsoproblem

• Jämlika levnadsvanor: når vi rätt målgrupper

• MI i ett nötskal, Rökstopp vid kroniska sjukdomar

• Stark vid kirurgi?