Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Framtidens hälso- och sjukvård

Söndagen den 24 november distribueras Svenska Läkaresällskapets tidningsbilaga "Framtidens hälso- och sjukvård" med Dagens Nyheter. Läs mer om årets Medicinska riksstämma, vikten av att lära sig HLR, det friska åldrandet, Olle Korsgrens forskning om diabetes typ 1, jämlik hälsa och mycket mer.

Läs den här