Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Torsdag 5 december

New Public Managment – varför blev det så här och vad gör vi nu? Del 1

Tid: 14.30–15.30 sal a2 Del 2 startar kl. 15.45
Medverkande: Karl Sallin (moderator), Svenska Läkaresällskapets nämnd och delegation för medicinsk etik, Maciej Zaremba, Journalist, Shirin Ahlbäck Öberg, Statsvetare, Mats Tylstrup, Organisationsforskare, Märit Halmin, ”Läkaruppropet”.
Beskrivning: Efter Maciej Zarembas artikelserie har New Public Management debatterats flitigt. Symposiet diskuterar bakgrund, framväxt och konsekvenser av NPM och är del ett av tre på samma tema.
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Hur påverkar new public management vårdetiken och läkarrollen? Del 2

Tid: 15.45–16.45 sal a2 Del 3 startar kl. 17.00
Medverkande: Göran Dahlgren (moderator), Gästprofessor vid University of Liverpool, Karin Träff Nordström, Skånes Universitetssjukvård, Bengt Järhult, Vårdcentralen, Ryd, Jan Halldin, Socialmedicin, Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet, delegationen för medicinsk etik, Thomas Flodin, Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Maciej Zaremba, Dagens Nyheter.
Beskrivning: Att i dag i vårdens ekonomistyrning och konkurrensutsättning lyfta fram vårdetiken och stärka läkarrollen i sitt professionella ansvar och etiska förhållningssätt.
Arrangör: Socialmedicin, SLS delegation för medicinsk etik

Paneldebatt om NPM och framtiden Del 3

Tid: 17.00–18.00 sal a2
Medverkande: Karl Sallin (moderator), Svenska Läkaresällskapets nämnd och delegation för medicinsk etik, Göran Dahlgren (moderator), Gästprofessor, University of Liverpool, Maciej Zaremba, Journalist, Shirin Ahlbäck Öberg, Statsvetare, Mats Tylstrup, Organisationsforskare, Märit Halmin, ”Läkaruppropet”, Karin Träff Nordström, SFAM, Bengt Järhult, Distriktsläkare, Ryd, Jan Halldin, Socialmedicin, Ingemar Engström, SLS delegation för medicinsk etik, Thomas Flodin, Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.
Beskrivning: Efter Maciej Zarembas artikelserie har New Public Management debatterats flitigt. I debatten reflekterar panelen över hur vi skall kunna blicka framåt och gå vidare för en bättre sjukvård.
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet