Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Nästa Medicinska riksstämma äger rum 2017


Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resultat. Mötet uppvisade ett högkvalitativt specialitetsövergripande program med fler besökare och nöjda utställare. En viktig och uppskattad faktor var årets satsning på fritt inträde för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

– Vi vill nu ta vara på årets framgång och fortsätta vidareutveckla mötet. Att arrangera den här typen av möten kräver stora resurser, och den ideella föreningen kan inte ensam bära hela kostnaden, säger Filippa Nyberg, VD i Svenska Läkaresällskapet.

Arbetet har redan startat och nästa Medicinska riksstämma kommer att äga rum 2017.

– En viktig uppgift för Läkaresällskapet är att samla till ett gemensamt möte utifrån de kärnvärden som är gemensamma för alla läkare; vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Nu behöver vi tid för att fortsätta arbeta fram ett över tid hållbart koncept, samtidigt som vi ökar vår närvaro på andra arenor, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

För 2016 planerar SLS bland annat för ett aktivt deltagande i Almedalen och vid kongressen Framtidens specialistläkare.


– Vi vill möta läkarkåren och samtala om hälso- och sjukvårdsfrågor där diskussionen förs. Vi arrangerar sådana möten i vårt hus i Stockholm och Riksstämman är en annan viktig mötesplats i det större formatet. Men dessa möten vill vi komplettera med flera, i hela Sverige, under hela året, säger Stefan Lindgren, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

År 2017 arrangeras Medicinska riksstämman igen. De möten och samtal som genomförs under 2016 kommer att bidra med inspel och idéer till hur det nya mötet ska utformas för att möta de behov och önskemål som finns hos läkarkåren idag.