Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Succé för årets Medicinska riksstämma!

Årets Medicinska riksstämma gick i förnyelsens, fortbildningens och feststämningens tecken. Målet 2 000 deltagare uppfylldes, drygt 2 100 personer deltog i de två dagarnas intensiva program. Det vetenskapliga programmet var i år certifierat samt mer övergripande och sammanhållet över specialitetsgränserna. Många programpunkter var mer än fulltecknade och utställningen välbesökt.


Svenska Läkaresällskapet arrangerade förra veckan för sjuttionde gången den Medicinska riksstämman - en mycket vital 70-åring att döma av alla positiva kommentarer. Riksstämman erbjuder en tvärdisciplinär mötesplats för fortbildning av läkare, i år i moderna lokaler i centrala Stockholm. Lagom till jubileet moderniserades även programmet; det var fortfarande av hög vetenskaplig kvalitet men mer sammanhållet och övergripande än tidigare år.

-" Vi är väldigt nöjda med den nytändning som årets Riksstämma innebar och har fått mycket positiv respons", säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. "Det var intensiva dagar med ny energi, och ett väl sammanhållet vetenskapligt program över specialistgränserna, en välbesökt utställning, uppskattade scenprogram och många fulltecknade programpunkter". "Å Läkaresällskapets vägnar riktar jag ett stort tack till SLS delegationer, kommittéer och sektioner samt till alla utställare och partners för deras viktiga bidrag i förnyelsen."

Nytt var också det certifierade deltagandet som Läkaresällskapet införde i år för att höja fortbildningsvärdet.  

-"Det här var ett bra startskott för Medicinska riksstämman i ny tappning", säger Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg .Vi är stolta över att Svenska Läkaresällskapet kan erbjuda en så givande fortbildning för läkare, än viktigare i dessa tider då  kompetenskontroll av svenska läkare är aktuellt.”

-”Läkares fortbildning över specialitetsgränserna är viktigare än någonsin i dagens högspecialiserade hälso- och sjukvård - Medicinska riksstämman är unik för att kunna motsvara detta behov. Nu gäller det att chefer i vården inser vilken kostnadseffektiv fortbildning Medicinska riksstämman erbjuder och låter så många läkare som möjligt delta. Vi ser fram emot nästa år - planeringsarbetet är redan i full gång!"

Mer information:

Det vetenskapliga programmet:
Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare, 070-116 08 52.
Övriga frågor:
Filippa Nyberg, SLS VD, 08-440 88 65.

Foto: Samuel Unéus

Pressmeddelande publicerat på My News Desk