Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Fulltecknade programpunkter

Intresset för programpunkten "Allt du alltid velat veta om yrsel - men inte vågar fråga om!" är stort och för att möta efterfrågan har vi bytt till en större lokal vilket innebär att du forfarande kan anmäla dig till programpunkten.

08.30–09.15 Sal A2
Allt du alltid velat veta om yrsel - men inte vågar fråga om!
Beskrivning:
Måns Magnusson, professor i ÖNH-sjukdomar vid Lunds Universitet är expert på yrselsjukdomar. Här ger han en uppdatering inom området och Du kan ställa alla de frågor om yrsel Du har  till en verklig expert.
Medverkande: Måns Magnusson, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kurs: Medicinsk-etiskt beslutsfattande del 1 och 2 har bytt till större lokaler. Anmälan öppen!

Medicinsk-etiskt beslutsfattande del 1
Tid: 10:30 - 12:00, Sal 27
Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.
Medverkande: Anders Ågård (moderator del 1), Delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Göteborg, Niels Lynöe, LIME, Karolinska institutet, Stockholm, Nils-Eric Sahlin, Avd. medicinsk etik, Universitetet, Lund, Christian Munthe, Universitetet, Göteborg

Medicinsk-etiskt beslutsfattande del 2
Tid: 12:30 - 14:00, Sal 27
Beskrivning: Etikdelegationen genomför i år sin tredje minikurs i etik under Riksstämman. Två symposier avser att ge en bred belysning av kliniskt beslutsfattande, med särskild betoning på värderingsaspekter.
Medverkande: Ingemar Engström (moderator) , Ordf delegationen för medicinsk etik, Svenska Läkaresällskapet, Claudia Bruss, Obstetrik och gynekologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.