Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

De nya överlevarna och vuxenvården

Svenska barnläkarföreningen anordnar i år angelägna inslag under Medicinska riksstämman för dem som någon gång behandlar barnpatienter.

Allt fler barn överlever sjukdomar som vården tidigare inte kunnat klara av, vilket gör att dessa patienterallt oftare blir patienter inom vuxenvården. Svåra missbildningar, ovanliga metabola sjukdomar eller cancersjukdomar som tidgare inte gick att behandla, har idag bättre prognos. Däremot har en del av dessa patienter ett problematiskt fortsatt förlopp, vilket gör att övergången till vuxensjukvåden bör förbereas noga.

Fredagen den 5 december kl 12.30-14.00

Sjukt barn blir vuxet – en patient vi alla möter

Belyser utmaningar och möjligheter för vården kring denna nya patientgrupp.

Medverkande:
Estelle Naumburg, Malin Berghammer, Stanislaw Garwicz och Cecilia Follin.

Sjukt barn blir vuxet – en patient vi alla möter

Allt fler barn överlever sjukdomar som vården tidigare inte kunnat klara av, vilket gör att dessa patienterallt oftare blir patienter inom vuxenvården. Svåra missbildningar, ovanliga metabola sjukdomar eller cancersjukdomar som tidgare inte gick att behandla, har idag bättre prognos. Däremot har en del av dessa patienter ett problematiskt fortsatt förlopp, vilket gör att övergången till vuxensjukvåden bör förbereas noga. Svensk barnläkarförening arrangerar workshop under årets Medicinska riksstämma för att belysa utmaningar och möjligheter för vården kring denna nya patientgrupp.