Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Årets invigningstalare

Sir Harry Burns är kirurgen som fick i uppdrag att vända Skottlands negativa hälsoutveckling. Han menar att hälsokrisen till stor del beror på samhällets kollaps. Sir Harry Burns inviger årets Medicinska riksstämma.

Transforming the Health of Populations

Tid: 12.30–13.20, sal A2
Medverkande:
Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland.
Beskrivning: The link between poverty and poor health is clear. Poor people die earlier than rich people. However, the mechanisms linking poverty and ill health are not so clear.

När diagnosen är fattigdom

Du har sagt att man som dödsorsak ibland borde skriva fattigdom och att den hälsokris vi ser i delar av Europa inte i första hand beror på gener och molekyler. Kan du utveckla?

– Förbättringar när det gäller förväntad livslängd i Skottland började avta för ungefär 30–40 år sedan. Anledningarna verkar vara ökad dödlighet bland yngre i arbetsför ålder. Vi kunde se att en stor del av den ökade dödligheten berodde på socialt betingade faktorer, som alkohol och droger.

– Det hade skett betydande sociala förändringar i de delar av Skottland som verkade påverkas mest av sämre hälsa redan några år innan själva trenden slog igenom. Arbetslöshet, rivning av bostäder och en upplösning av det traditionella samhället kan ha varit anledningen till att den allmänna hälsan försämrades mycket. Sjukvårdssystemet är inte svaret på den här problematiken.

Vilka är de stora utmaningarna för Skottland och Europa i den närmaste framtiden vad gäller hälso- och sjukvård? Vilka är de kritiska frågorna vi måste lösa?

– I takt med att befolkningen åldras, kommer utmaningarna vara att skapa ett hållbart samhälle. Vi måste försäkra oss om att unga får möjlighet att uppnå sin fulla potential och att äldre förblir oberoende under det att de åldras – det är den huvudsakliga utmaningen. Om vi lyckas uppnå detta, kommer hälsotillståndet att förbättras avsevärt.

Enligt Statistiska Centralbyrån hade 14 procent av befolkningen en årlig inkomst som låg under vad som räknas som fattigdoms-nivå. Det sägs att runt 300 000 personer lider av alkoholberoende, medan 1 000 000 har riskvanor. Hur ska sjukvårdspersonal bemöta dessa riskfaktorer?

– Kampanjer vars mål är att ändra ett riskabelt beteende är ofta effektiva, men de tenderar att bredda ojämlikheten vad gäller hälsostatus. På samma gång som vi talar om för  människor hur de ska leva, behöver vi också ge dem stöd genom att förse dem med de verktyg de behöver för att leva väl.

Vad kan vi göra bättre för att skapa hälsa?
– Vi behöver inse att skapa hälsa inte enbart handlar om att förebygga eller bota sjukdomar. Sättet som samhället har organiserat sig på och hur folk interagerar med varandra bidrar i hög grad till välbefinnande.

Hur viktigt är hopp och mening för en god hälsa?
– Victor Frankl sa ofta om sin erfarenhet i Auschwitz: ”De som har ett ”varför” de vill leva, kan också stå ut med vilket ”hur” som helst (”Those who have a ”why” to live can bear with any ”how”). Jag tror att det innebär att hopp och mening är viktigt.

Vad ska vi göra med det växande antalet av NCD:s?
– Sjukvården gör redan mycket för att bekämpa dessa riskfaktorer. En av de viktigaste saker vi kan göra är att vara aktiva. Fysisk kondition anses nu vara en väldigt viktig och avgörande faktor vad gäller risk för en rad sjukdomar.

Vad har du att säga till dem som arbetar inom sjukvården och som försöker göra sitt bästa för att möta den till synes oändliga strömmen av patienter med komplicerade problem? Hur inspirerar du dem som möter patienterna?
– Jag tror det är viktigt att komma ihåg att de inte bara är tekniker. De är professionella och mycket av det goda de gör kommer från deras omsorg och medkännande när de möter människor i behov av hjälp.

Fakta

Sir Harry Burns, Chief Medical Officer i Skottland, 2005, med ansvar bland annat för nationella riktlinjer för folkhälsa och hälsoskydd. Han är i grunden kirurg i Glasgow och har forskat på metaboliska konsekvenser av sjukdom och skada.

Harry om Sverige

– Jag har besökt Sverige tidigare och varit imponerad av hur vänliga och öppna folk är. Jag älskar ABBA, lingonsylt, IKEA och jag önskar att jag hade ägt en Saab. Alla känner till Alfred Nobel. Två av mina hjältar är svenskar. När jag först hörde talas om Raoul Wallenbergs berättelse, greps jag av hans uppoffring. Han förtjänar att vara mer känd som exempel på medmänsklighet och omsorg om dem i fara. Min andra svenska hjälte är den bästa fotbollsspelare som någonsin har spelat för mitt favoritlag: Henrik Larsson. Mina två söner rördes till tårar när han spelade sin sista match för oss.

Text: Tove Smeds