Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Pressinbjudan: SAVE THE DATE: 5-6 december 2013 Välkommen till Medicinska riksstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre

När Medicinska riksstämman anordnas för 70:e året av Svenska Läkaresällskapet firar vi med att flytta in till Waterfront Congress Centre, mitt i centrala Stockholm. Det blir två intensiva (150 programpunkter) dagar med ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program.

Ur programmet

”Långt efter att gevären tystnat, fortsätter konsekvenserna av våldtäkter”. Gästföreläsning av Margot Wallström: En annan sorts krig – om konfliktrelaterat sexuellt våld.

Organ till salu – till vilket pris?
Det händer att patienter som står i kö för organ plötsligt har ny njure eller annat organ, med rätt till eftervård. Vilken roll spelar egentligen Sverige i den globala organhandeln? Debattdeltagare: Susanne Lundin, P.C. Jersild, Kjell Asplund, Annika Tibell, Niels Lynöe.

Patientsäkerhet och e-läkekonsten:
I Landstinget Uppsala har patienter tillgång till journalen via Internet – vilka konsekvenser har det fått för patienter och läkare?

New Public Management – varför blev det så här och hur gör vi nu? Efter Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter har New Public Management debatterats flitigt. Förutom Zaremba medverkar representanter för Läkaruppropet i detta angelägna symposium.

Nya sätt att behandla psykisk ohälsa hos unga flickor:
Hur kan dans fungera förebyggande?

Surrogatmoderskap – exploatering eller altruism? Är surrogatmoderskap en etisk acceptabel modell för assisterad befruktning eller en metod med oacceptabla risker för barnet och/eller surrogatmodern? Debatt på Medicinska riksstämman.

Antibiotikaresistensen och den globala hälsan – hur ska vi bromsa utvecklingen?
Symposium med bland andra Otto Cars.

Vilka är de vetenskapliga underlagen för råd om mat och dryck? Och vad kan vården göra vid ohälsosamma levnadsvanor? Medverkar gör: Måns Rosén, Sven Andreasson, Kjell Asplund, Wulf Becker, Ingrid Larsson, Jonas Lindblom.

Sir Harry Burnsfrån Skottland och Helen Bevanfrån National Health System for Innovation and Improvement i England är två av de internationella talarna som kommer att beskriva en hälso- och sjukvård i omvandling.

I år har Läkarförbundet och Läkartidningen gått in som huvudpartner för Medicinska riksstämman och Framtidens specialistläkare anordnar en ST-dag.

Pressackreditering

Anmälan görs på http://bit.ly/1bmiMZP

För information om pressackreditering och intervjuer, kontakta

Tove Smeds på  0720-46 91 43.

Till pressmeddelande publicerat på My News Desk