Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete

Ännu större fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna.

Nu när Riksstämman firar 70 år pågår en intensiv process för att förnya läkarnas största gemensamma mötesplats för fortbildning.

Flytten till Stockholm Waterfront Congress Centre mitt i city ger möjligheten att skapa ett mer intimt, effektivt och fokuserat möte för Sveriges läkare och beslutsfattare inom vården. Under två intensiva dagar arrangeras ett vetenskapligt program av hög kvalitet och utställningar med aktörer från hälso- och sjukvården. (En hel del spännande gästföreläsare utlovas också.)

Mötet beräknas samla runt 2 000 besökare bestående av läkare som är i olika stadier av sitt yrkesliv och av kliniska forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare samt organisationer och företag verksamma inom hälso- och sjukvårdsområdet.

– I år genomför vi förändringar för att möta läkarnas behov av fortbildning. Vi kommer att ha tydlig fokus på vetenskap, fortbildning, forskningsnyheter, kvalitet och etik. Hälso- och sjukvården ställer i dag höga krav och därför är fortbildning över specialitetsgränserna en viktig del i att hjälpa läkare att möta kraven, säger Filippa Nyberg, VD för Svenska Läkaresällskapet.

Nytt för årets Riksstämma är ett utökat samarbete med Framtidens specialistläkare som arrangerar en ST-dag under stämman. I fyra undervisningsblock fokuserar man på ledarskap, vetenskap/kvalitetsarbete, utvärdering och kommunikation.

– Samarbetet sätter ST i större fokus i och med att kolleger från hela landet möts samtidigt. Det blir oslagbart bra!, menar Ola Björgell, kongresspresident för Framtidens Specialistläkare. ./.

Medicinska riksstämman arrangeras av Svenska Läkaresällskapet (SLS) och äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Besök gärna www.riksstamman.se. Programmet läggs ut i sin helhet i september och informationen uppdateras löpande med start i mitten av augusti.

Till pressmeddelandet publicerat på My News Desk