Läkare emblem
Pin

Stockholm
3-4 december 2015

000

Nyheter

Hur möter vi den svårt sjuka patienten inför döden?


Att en patient blir kritiskt sjuk upptäcks ofta så sent att det leder till onödig multiorgansvikt, eller till och med undvikbar död. Samtidigt är det vanligt att svårt sjuka patienter som egentligen är döende, vårdas på hög nivå och utsätts för behandlingar som kostar lidande utan stora utsikter till bot eller ett gott liv.

I symposiet "Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte försöka bota, men vårda den döende patienten" presenteras hur patienter kan övervakas med enkla medel på vanliga vårdavdelningar. I Storbritannien finns riktlinjer för hur detta bör ske. Med hjälp av bl.a. poängsystemet NEWS (National Early Warning Score) kan man värdera hur ofta en patient bör kontrolleras och när avdelningsansvarig läkare eller mobil intensivvårdsgrupp ska tillkallas. Instrumentet kan också användas för att definiera på vilken typ av vårdavdelning patienten bör vårdas.

Svårt sjuka patienter är många gånger döende. Vågar vi se det? Hur möter vi den svårt sjuka patienten inför döden och frågan om att vårda utan att försöka bota? Lars Björklund som arbetat som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset under många år delar med sig av sina erfarenheter av att lyssna, finnas och ingenting göra.

Torsdag 4 dec kl. 08.30-10.00

Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte försöka bota, men vårda den döende patienten. Ett ansvar för hela vården.

Medverkande: Andreas Hvarfner, Hans Rutberg, Gary B. Smith, Lars Björklund och Thomas Owain.

Andra programpunkter med tema säker vård

Torsdag 4 dec kl. 08.30-10.00

Medicinsk säkerhet och jämlik vård behöver gemensam informationsstruktur samt standardiserat språk

Medicinsk kvalitet är en säkerhetsfråga, och en grundförutsättning för kvalitet är korrekt informationsöverföring mellan sjukvårdens aktörer. Vilka metoder/regelverk för informationsstruktur och semantik kan användas i elektroniska journalsystem för effektivt och säkert informationsutbyte mellan journaler?
Medverkande: Urban Forsum, Gösta Enberg, Magnus Fogelberg och Ulf Haglund

Torsdag 4 dec kl 15.30-18.00

Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård

Sjukvården blir alltmer komplicerad. Möjligheterna ökar men även riskerna. Mångåriga neddragningar i delar av vården kan inte ske utan risk att påverka säkerheten. Samhället har ett ansvar att minimera dessa risker. Med erfarenhet av ett fall utrett av Statens Haverikommission vill vi ventilera dessa frågor för att skapa debatt om hur detta arbete bäst kan drivas.
Medverkande: Anders Waldenström, Björn-Erik Erlandsson, Urban Kjellberg, Torbjörn Tännsjö, Krister Lindmark, Nina Rehnqvist, Gunilla Hult Backlund, Helena Dzojic, Anna Lefevre Skjöldebrand, Gunnar Olsson, Göran Stiernstedt, Karin Båtelson och Urban Nylén.

Hur möter vi den svårt sjuka patienten inför döden? 

Att en patient blir kritiskt sjuk upptäcks ofta så sent att det leder till onödig multiorgansvikt, eller till och med undvikbar död. Samtidigt är det vanligt att svårt sjuka patienter som egentligen är döende, vårdas på hög nivå och utsätts för behandlingar som kostar lidande utan stora utsikter till bot eller ett gott liv.

I symposiet presenteras hur patienter kan övervakas med enkla medel på vanliga vårdavdelningar. I Storbritannien finns riktlinjer för hur detta bör ske. Med hjälp av bl.a. poängsystemet NEWS (National Early Warning Score) kan man värdera hur ofta en patient bör kontrolleras och när avdelningsansvarig läkare eller mobil intensivvårdsgrupp ska tillkallas. Instrumentet kan också användas för att definiera på vilken typ av vårdavdelning patienten bör vårdas.

Svårt sjuka patienter är många gånger döende. Vågar vi se det? Hur möter vi den svårt sjuka patienten inför döden och frågan om att vårda utan att försöka bota? Lars Björklund som arbetat som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset under många år delar med sig av sina erfarenheter av att lyssna, finnas och ingenting göra.

Torsdag 4 dec kl. 08.30-10.00
Patienten i fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livshotande tillstånd och modet att inte försöka bota, men vårda den döende patienten. Ett ansvar för hela vården.
Medverkande: Andreas Hvarfner, Hans Rutberg, Gary B. Smith, Lars Björklund och Thomas Owain.

Andra programpunkter med tema säker vård

Torsdag 4 dec kl. 08.30-10.00
Medicinsk säkerhet och jämlik vård behöver gemensam informationsstruktur samt standardiserat språk
Medicinsk kvalitet är en säkerhetsfråga, och en grundförutsättning för kvalitet är korrekt informationsöverföring mellan sjukvårdens aktörer. Vilka metoder/regelverk för informationsstruktur och semantik kan användas i elektroniska journalsystem för effektivt och säkert informationsutbyte mellan journaler?
Medverkande: Urban Forsum, Gösta Enberg, Magnus Fogelberg och Ulf Haglund

Torsdag 4 dec kl 15.30-18.00
Incidenter i vården: Hur tar vi till vara erfarenheterna för en säkrare vård
Sjukvården blir alltmer komplicerad. Möjligheterna ökar men även riskerna. Mångåriga neddragningar i delar av vården kan inte ske utan risk att påverka säkerheten. Samhället har ett ansvar att minimera dessa risker. Med erfarenhet av ett fall utrett av Statens Haverikommission vill vi ventilera dessa frågor för att skapa debatt om hur detta arbete bäst kan drivas.
Medverkande: Anders Waldenström, Björn-Erik Erlandsson, Urban Kjellberg, Torbjörn Tännsjö, Krister Lindmark, Nina Rehnqvist, Gunilla Hult Backlund, Helena Dzojic, Anna Lefevre Skjöldebrand, Gunnar Olsson, Göran Stiernstedt, Karin Båtelson och Urban Nylén.